POLITICS

นายกฯ ชี้ พร้อมพัฒนาสนามบินทุกพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาส – สร้างรายได้ให้ประชาชน

นายกฯ ร่วมพิธีเปิด อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT – 1) ชี้ พัฒนาสนามบินทุกพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาส – สร้างรายได้ให้ประชาชน ฝาก ผู้บริหารดูแลอย่าให้ติดขัด สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว

วันนี้ (29 ก.ย. 66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดให้บริการแบบ Soft Opening ของอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT – 1)

นายสุริยะ กล่าวว่า ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 เพราะสนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลาก่อสร้างมายาวนานตั้งแต่รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ที่มองว่าสนามบินสุวรรณภูมิต้องมีสมรรถนะสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน และหลังจากเปิดให้บริการ ก็มีคนมาใช้บริการสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก

นายสุริยะ กล่าวต่ออีกว่า นายทักษิณ เคยให้แนวคิดเอาไว้ว่า “ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ลงเครื่องบิน แล้วมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อเห็นสนามบินแห่งนี้ จะมีความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทย เรามีอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลก วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศ ก่อสร้างโดยใช้วิศวกรไทย ผมเชื่อว่าเราจะเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคได้ เพราะว่าบรรพบุรุษของเราได้เลือกสุวรรณภูมิแห่งนี้ ก็คือที่ตั้งประเทศไทย เป็นแผ่นดินทอง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า ‘สุวรรณภูมิ’ เพราะเรากำลังทำให้แผ่นดินทองของบรรพบุรุษ เป็นแผ่นดินอย่างแท้จริง”

ต่อมา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดงานว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่ากาศยานไทยทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็น 1 ในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ผ่านการกระตุ้นการใช้จ่าย จุดประกายให้เครื่องยนต์ทาง เศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง การพัฒนาสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ไม่เพียงแต่สร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจ แต่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้สำคัญ และกระจายสู่ภาคประชาชนได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว การเปิดให้บริการอาคาร SAT-1 จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดปี ควบคู่กับการเปิดรันเวย์ ตอนที่ 3 ในกลางปีหน้าด้วย

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่ออีกว่า ขอฝากถึงผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันดูแลการบริการในสนามบินให้เพียงพอต่อการรองรับผู้โดยสาร ที่จะเข้ามาจำนวนมาก เชื่อว่าการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมศักยภาพการเป็นฮับการบินของภูมิภาค รองรับการค้าการลงทุนในระยะยาว พร้อมหวังว่า ทุกสิ่งที่รัฐบาลพยามกำลังทำอยู่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้พัฒนาขึ้น เป็นประตูสู่การท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน รวมถึงต้องให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาบนผืนแผ่นดินไทยจนก้าวสุดท้ายที่จะขึ้นเครื่องบิน จะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า ประทับใจ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง และยืนยันว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวในทุกมิติ จะไม่หยุดยั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป

Related Posts

Send this to a friend