POLITICS

‘อนุทิน’ เผยถอดกัญชาออกจากยาเสพติดต้องผ่าน คกก.ยาเสพติด สธ.ดันเต็มที่แล้ว

‘อนุทิน’ ตอบปม ยส.5 ถอดกัญชาออกจากยาเสพติด เผย ต้องผ่าน คกก.ยาเสพติดพิจารณา แต่กระทรวงสาธารณสุข ดันเต็มที่แล้ว

วันนี้ (19 ม.ค. 65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ถึงประเด็นการถอดชื่อกัญชา ออกจากการเป็นยาเสพติด ว่าตั้งแต่เดิน หน้านโยบายมาเราทำให้กัญชาจากที่ปลูกไม่ได้เลยให้มีช่องทางในการปลูก ด้วยการรวมตัวเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนผลิตสารสกัดส่งให้โรงพยาบาลหรือ รพ.สต. เราหวังให้ประชาชนเข้าใจว่ากัญชาถ้าใช้ให้ถูกทาง ย่อมมีประโยชน์ ไม่จำเป็นต้องมองว่ากัญชาเป็นภาพลบทั้งหมด ต้องไม่มองเป็นยาเสพติด ต้องออกกฎหมายว่ากัญชา ไม่เป็นยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันเรามีประมวลกฎหมายยาเสพติดประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ออกมาแล้ว เป็นกฎหมายที่ผ่านการลงเสียงในสภาผู้แทนราษฎรมีผู้แทนประชาชนยกมือให้ผ่านถึง 467 เสียงและบังคับใช้แล้ว

ในกฎหมาย ไม่ได้ระบุชื่อของกัญชา แต่ก็มีคนไปตีความเป็นอย่างอื่น แล้วมาบอกว่าเพราะกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ออกประกาศของกระทรวง ทั้งๆ ที่เจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติด ชัดเจนว่าไม่ให้กัญชาเป็นยาเสพติดอีกต่อไป แม้แต่นักกฎหมาย ระดับผู้พิพากษา ประธานป.ป.ช. ก็ยังบอกว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติด แต่เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันก็ต้องหาทางออก โดยจะเร่งเซ็นประกาศกระทรวง ที่ไม่ระบุชื่อกัญชาให้เป็นยาเสพติด หรือที่เรียกว่า ยส.5 แต่จะเซ็นได้ก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติเห็นชอบร่างของกระทรวงสาธารณสุขที่นำเสนอขึ้นไป ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข เราทำเต็มที่แล้ว เรื่องนี้มีความไม่เป็นปกติอยู่คือกฎหมายปกติ อำนาจควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆ เซ็นแต่ประกาศฉบับนี้กลับให้อำนาจพิจารณาอยู่กับหน่วยงานอื่นก่อน แล้วจึงมาถึงรัฐมนตรี

ปัจจุบัน ยส.5 หรือ ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขถอดชื่อของกัญชาออกจากยาเสพติด ผ่านการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว อนุกรรมการระบุชื่อยาเสพติดตัดชื่อกัญชาออกไปแล้ว จากนั้น จะพิจารณา โดย คกก.ควบคุมยาเสพติด ทางกระทรวงสาธารณสุข เราเร่งเครื่องในส่วนของเราแน่นอน ก่อนเสนอขึ้นไปที่คณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติ ที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม พิจารณา ซึ่งท่าน ก็ต้องทบทวนให้รอบด้าน เมื่อทุกฝ่ายเห็นชอบ รัฐมนตรีเซ็น ก็จบ

“เรื่องกัญชาเสรีเราไม่ได้สนับสนุนให้ใช้เพื่อการสันทนาการ กฎหมายระบุไว้ว่าให้ใช้ใน เรื่องของสุขภาพ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเหล่านี้กฎหมายไม่ห้าม และถ้าผ่านไปแล้วในเรื่องของการระบุชื่อยาเสพติด จากนี้จะมีการออกประกาศอีกหลายฉบับเพื่อกำหนดขอบเขตการใช้กัญชา รวมทั้งออกพระราชบัญญัติกัญชา-กัญชงด้วย เรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล เป็นนโยบายที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงเอาไว้ ชัดเจนว่าจะต้องพัฒนาพืชกัญชา กัญชงให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจภายใต้มาตรการที่รัดกุม”

Related Posts

Send this to a friend