POLITICS

กมธ.กฎหมาย กัญชา กัญชง สภาฯ เลือก ‘ศุภชัย ใจสมุทร’ นั่งประธาน

กมธ.กฎหมาย กัญชา กัญชง สภาฯ เลือก ‘ศุภชัย ใจสมุทร’ นั่งประธาน ยืนยัน พร้อมรับฟังทุกความเห็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ยัน ทั่วโลกให้ความสนใจ

วันนี้ (13 มิ.ย. 65) ที่รัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการประชุมนัดแรกของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง ฉบับที่ พ.ศ…  ว่า ที่ประชุมมีมติเลือกให้ตนเป็นประธานคณะกรรมาธิการ นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ นอกจากนี้ได้มีการเลือกตั้งโฆษกประจำคณะกรรมการรวม 3 ท่าน คือ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ และนายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นร่างสำคัญ จึงจะมีการประชุมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือ วันจันทร์กับวันศุกร์ทั้งวัน และจะมีการแถลงทุกครั้งที่มีการประชุม ด้วยเหตุผลว่าพี่น้องประชาชนหลายส่วน รวมถึงพี่น้องประชาชน มีความห่วงใยหลังจากมีการบังคับใช้กฎหมายประมวลยาเสพติดไปแล้ว เหมือนจะมีสุญญากาศ

เพราะฉะนั้นในฐานะประธานกรรมาธิการก็ยืนยันว่า เราจะทำกฎหมายให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุด และใช้ระยะเวลาเร็วที่สุด ด้วยความรัดกุมเร่งรัด ทุกมาตราให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ตามที่เคยให้คำมั่นสัญญากับ

“ผมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เราเปิดพื้นที่เต็มที่ ถ้าท่านเห็นว่าจะมีการแก้ไขในประเด็นไหนอย่างไรก็จะเอามาพิจารณา ทั้งหมดอยู่บนฐานความคิดว่าจะทำอย่างไรให้กฎหมายฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด เราพร้อมรับฟังความเห็น วันนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่ร่างของพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียว แต่เป็นร่างของคณะกมธ.ฯ และยังเป็นร่างกฎหมายที่ทั่วโลกสนใจ วันนี้เราถูกจับตาอยู่ ผมฝากข้อห่วงใยต่อที่ประชุมคณะกมธ.ฯ ว่าเราจะแสดงให้ต่างประเทศเห็นว่า กฎหมายฉบับนี้จะมีมาตรการให้สังคมปลอดภัยได้อย่างไร และขอยืนยันว่า ในร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีมาตราใดเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน” นายศุภชัย กล่าว

ขณะที่ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ กล่าวว่า ในที่ประชุมเล็งเห็นความสำคัญประการแรก จะต้องเร่งรัดกฎหมายฉบับนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อให้ช่วงสุญญากาศเหลือน้อยที่สุด ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เห็นเบื้องต้นในหลักการว่า การดำเนินโยบายต้องคำนึงถึงมิติหลายด้าน เช่น มิติทางเศรษฐกิจทางการแพทย์ และทางสุขภาพ มิติการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อทำให้ประชาชนคนที่ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น และรวมถึงเพื่อทำให้ประชาชนสามารถทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ได้อย่างทั่วถึงกว้างขวาง และไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ หรือลดความเหลื่อมล้ำให้น้อยลงที่สุด

ประการต่อไป คือ การคุ้มครองความปลอดภัยของเยาวชน และผู้ที่มีกลุ่มทั้ง 3 ประการนี้จะอยู่การพิจารณาการใคร่ครวญในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการร่างพ.ร.บ. กัญญา กัญชง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ประการถัดไป คือ เรื่องข้อถกเถียงการสันทนาการต่างๆ แม้จะยังไม่ใช่วัตถุประสงค์เดิมของกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังสามารถรับฟังความคิดเห็นจากกรรมาธิการรวมถึงประชาชนได้ว่า จะทำอย่างไรถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะสังคมจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ และรับมือ รวมถึงการป้องกันในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อะไรบ้างนอกจากนั้นแล้วเรายังมีความคาดหวังว่าร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ฉบับนี้ เมื่อคลอดออกมาแล้ว หรือได้บังคับใช้ น่าจะเป็นกฎหมายที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค จะเป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจ และจะเป็นโอกาสครั้งใหญ่ต่อไป  นายปานเทพ กล่าว

ด้าน นายศาสตรา สีปาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุม ได้หารือในเรื่องกฎหมายต่างๆ เพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ให้ได้ครอบคลุมที่สุด การที่จะทำกฎหมายควบคุมพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ครั้งนี้ มีสมาชิกหลายๆ ท่านได้ให้ความสนใจในเรื่องการนำกฎหมายจากต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้ว ในการใช้กัญชา กัญชง เพื่อในการรักษาใช้ในการสันทนาการก็ดี ตอนนี้ได้ให้กรรมาธิการ และผู้รู้ต่างๆ ได้ให้นำมาในการประชุมครั้งหน้าด้วย ซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ทางกรรมาธิการก็มีตัวแทนจากหลายภาคส่วน มีผู้ที่เป็นนักวิชาการ ทั้งเป็นบุคคลทั่วไป ตัวแทนประชาชน จะได้มารับรู้ และจะได้ทำกฎหมายตัวนี้ให้เป็นสากลที่สุด นี่คือสิ่งสำคัญ อีกเรื่องคือ เรื่องการใช้ประโยชน์ของกัญชา ที่ทุกคนได้นำความรู้เข้ามาพูดในกรรมาธิการประโยชน์จากกัญชาแล้ว เพื่อที่จะนำไปให้ความรู้กับชาวบ้าน เพื่อที่จะได้ต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจต่อไป

วันนี้พ.ร.บ.ยาเสพติดประเทศไทย กัญชา กัญชง เราเอาออกแล้ว ถือว่าเป็นอันดับต้นๆ ในเอเชีย และนำหน้าประเทศอื่น ทั้งนี้รอดูในเรื่องของกฎหมาย เพื่อนำมาให้ประชาชนได้ปฏิบัติ หรือว่าอยู่ในกรอบ เพื่อที่โทษของมันจะได้ไม่กลับสู่พี่น้องประชาชน  นายศาสตรา กล่าว

หลังจากการประชุม ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ….รายชื่อและตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ ดังนี้

 1. นายศุภชัย ใจสมุทร เป็นประธานคณะกรรมาธิการ
 2. นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
 3. นายอนันต์ ศรีพันธุ์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
 4. ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
 5. นายธงชัย กีรติหัถยากร เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
 6. นายเทวัญ ธานีรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ
 7. นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ
 8. นายศาสตรา ศรีปาน เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ
 9. นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ
 10. พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 11. นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 12. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
 13. พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

Related Posts

Send this to a friend