POLITICS

กมธ.กีฬา จ่อถอด บิลเลียด-สนุกเกอร์ ออกจากบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.การพนัน

กมธ.กีฬา จ่อถอด บิลเลียด-สนุกเกอร์ ออกจากบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.การพนัน พร้อมตั้ง อนุ กมธ. รับเรื่องร้องเรียนให้นักกีฬา ดันกีฬาเป็นสื่อป้องกัน-ลดปัญหาการจบชีวิตตนเองในไทย

วันนี้ (21 ก.พ. 67) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา นายปริญญา ฤกษ์หร่าย สส.กำแพงเพชร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ประธาน ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา แถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของ กมธ.ในรอบ 4 เดือนว่า กมธ. มีหน้าที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกีฬาของไทย และกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยประชุม 14 ครั้ง ซึ่งประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ร่วมให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาต่อไป ทั้งนี้ กมธ.มีวาระเร่งด่วนที่ต้องเร่งพิจารณา คือ

1.การผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เช่น การแก้ไข พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 เพื่อถอดกีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์ออกจากบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.การพนันฯ รวมถึงเร่งทบทวน พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ.2542 เพื่อสร้างกลไกบังคับใช้กฎหมายให้ทันสมัย เนื่องจากมวยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย สานต่อได้ในหลากมิติ ดึงดูดความสนใจให้กับชาวต่างชาติ พร้อมกับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ในกระบวนการแก้ไขกฎหมาย คณะกรรมาธิการจะต้องพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบ และรอบด้าน โดยเฉพาะประเด็น “มวยเด็ก” ที่ยังต้องร่วมทำความเข้าใจทั้งในมิติด้านกีฬาและมิติทางสังคม

2.การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับคนกีฬา ที่ผ่านมา กมธ.ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน ตั้งคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อรับปัญหาเรื่องร้องเรียน และช่องทางในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของนักกีฬาและบุคลากรในวงการกีฬา

“ในด้านงบประมาณยังคงเป็นหัวใจหลักของการพัฒนากีฬาในทุกระดับ จากการทำงานที่ผ่านมาเราได้เห็นแง่มุมของปัญหาในขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจะต้องมีการปรับมาตรการ การเบิกจ่ายงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาต่าง ๆ จากการที่คณะกรรมาธิการกีฬาได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อช่วงต้นปี กมธ.ได้มีข้อสังเกตต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งการประสานความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านกีฬาร่วมกัน โดยเฉพาะการผลักดันการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา กล่าว

นายปริญญา กล่าวถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณาหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาไทย ร่วมหาแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการค้าเครื่องกีฬาของไทย เพื่อให้รัฐกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม รวมถึงขยายฐานมวลชนในการสร้างความสนใจแก่ประชาชนในชนิดกีฬาของแต่ละสมาคม ซึ่งหลายสมาคมกีฬายังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น สมาคมกีฬาอีสปอร์ต

นายปริญญา กล่าวต่อว่า กมธ.เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเชิงสังคม จึงศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้กีฬาเป็นสื่อป้องกันและลดปัญหาการจบชีวิตตนเองในประเทศไทย ดังนั้น คณะ กมธ.จึงเห็นว่าการสร้างการตระหนักรู้ และให้ความสำคัญด้านสุขภาพทางใจ จะเป็นภูมิคุ้มกันหนึ่งที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมได้ ทั้งนี้ กมธ.ยังมีข้อห่วงกังวลผ่านไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุข ให้เพิ่มโรงพยาบาลเฉพาะทางเพื่อรองรับการรักษาแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลมากขึ้น เพื่อดูแลศักยภาพนักกีฬา และการบำบัดนักกีฬาที่บาดเจ็บให้สามารถเล่นกีฬาต่อไปได้

ทั้งนี้ กมธ. รับยื่นหนังสือ จาก จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ เพื่อขอให้ขับเคลื่อนแก้ไขกฎหมาย และกฎกระทรวงการละเล่นกีฬา หรือการแข่งขันกีฬาวัวลาน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับประเพณีในท้องถิ่น ซึ่ง กมธ. จะรับไว้พิจารณาต่อไป

Related Posts

Send this to a friend