POLITICS

‘ร.อ.ธรรมนัส’ ยัน ข้อพิพาทที่ดิน สปก.เขาใหญ่เป็นความผิดพลาด 2 กระทรวงไม่คุยกัน

‘ร.อ.ธรรมนัส’ ยัน ข้อพิพาทที่ดิน สปก.เขาใหญ่ ไม่ใช่เรื่องการเมือง บอกเป็นความผิดพลาด 2 กระทรวงไม่คุยกัน พร้อมตั้ง คกก.ตรวจสอบ

วันนี้ (21 ก.พ. 67) ที่ทำเนียบรัฐบาล ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวว่า วันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบุฤาษี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตนเองในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดิน ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กรมอุทยาน กรมแผนที่ทหาร และสำนักงานปฏิรูปที่ดิน ตามแนวทางของนายกรัฐมนตรี โดยสรุปว่า

1.พื้นที่ที่เกิดข้อพิพาท เราจะไม่เถียงกันแล้วว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหน โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับกรมแผนที่ทหาร ให้ทำแนวเขตแดนพื้นที่ของรัฐ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ในการพิสูจน์พื้นที่ตรงนี้ ส่วนกระทรวงทรัพย์ฯ และกระทรวงเกษตร จะมีข้อตกลงกันระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดิน และกรมอุทยานว่า หากพิสูจน์แล้วว่าเป็นพื้นที่ของเขตปฏิรูปที่ดิน ตามหลักฐานเดิมตั้งแต่ปี 2527-2534 เกิดปัญหาเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ติดกัน หรือแนวกันชน ทางคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจะได้ออกนโยบายว่า เราจะไม่จัดพื้นที่แนวกันชนให้กับเกษตรกรทำกินโดยเด็ดขาด ตามข้อตกลงที่คุยกันไว้

2.พื้นที่ที่มีปัญหาได้มอบนโยบายให้ สปก. ไปยกเลิกให้หมดทุกแปลง ที่มีการทำรังวัด และออกเอกสารประเภท สปก. 4 – 01 ให้กับเกษตรกร ซึ่งจะเป็นเกษตรกรหรือไม่เราได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีมูลก็จะตั้งคณะกรรมการดำเนินความผิดวินัยร้ายแรง และดำเนินคดีอาญา

ส่วนแนวทางในอนาคต จะมีการทำบันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดิน และกรมอุทยาน การจะกระทำการใด ๆ ในพื้นที่จะต้องผ่านคณะกรรมการในการตรวจสอบ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการทั้งหมดเพื่อความโปร่งใส

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นย้ำว่าให้ยึดหลักกฎหมาย และข้อเท็จจริงมาคุยกัน ใช้หลักวิทยาศาสตร์ของกรมแผนที่ทหารมาคุยกัน

“สิ่งที่เกิดปัญหา ผมไม่อยากโทษรัฐบาลที่แล้ว แต่ว่ามีการเริ่มต้นรังวัดตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ก่อนรัฐบาลชุดนี้เข้ามา ดังนั้น สิ่งที่ผมกำลังจะแก้ปัญหา คือผมต้องทำความสะอาดบ้านผมให้เรียบร้อย แต่สิ่งที่เราจะต้องทำตอนนี้คือการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง 2 กระทรวง โดยเรามาจากพรรคเดียวกัน ไม่อยากให้เข้าใจว่าเป็นประเด็นทางการเมือง แต่เป็นความผิดพลาดในการทำงาน ซึ่งไม่คุยกัน ถ้าคุยกันก็จะไม่มีปัญหา” ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว

ร้อยเอกธรรมนัส ย้ำว่า ตอนนี้ต้องเร่งแก้ปัญหาพื้นที่ ที่เป็นประเด็นทางสังคมก่อน ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้พี่น้องเกษตรกรทำกินทั้ง 5 แปลง และต้องมีจิตใต้สำนึกว่าเป็นพื้นป่าจะไปจัดได้อย่างไร ตนเองไม่เห็นด้วย ยืนยันว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนแน่นอน ส่วนจะมีการอธิบายกับประชาชน อย่างไรนั้น ถ้าเป็นพื้นที่ภาคการเกษตรอยู่แล้ว ต้องทำเป็นแนวไป

ส่วนกรณีที่มีการสั่งย้ายข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จังหวัดนครราชสีมา นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาฯ สปก. กล่าวว่า เป็นไปตามระเบียบราชการอยู่แล้ว กรณีที่มีปัญหาเรื่องของความไม่โปร่งใสในการทำงานเราได้รับนโยบายนายกรัฐมนตรี ให้ตั้งคณะกรรมการในการสอบข้อเท็จจริง ใครที่อยู่ในข่ายของการตรวจสอบจะต้องย้ายกลับมาอยู่ในส่วนราชการของตนเอง เพื่อให้การตรวจสอบมีความโปร่งใส ให้สังคมเห็นว่าเราไม่ได้เอื้อกัน และไม่มีการทำลายเอกสารข้าราชการด้วย

Related Posts

Send this to a friend