POLITICS

นายกฯ เตรียมลงพื้นตรวจระบบ HI รพ.จุฬา พร้อมชมความคืบหน้า ผลิตวัคซีนพันธุ์ไทย

นายกฯ เตรียมลงพื้นตรวจระบบ การดูแลและติดตามผู้ป่วย โควิด-19 ใน Home Isolation ของ รพ.จุฬาลงกรณ์ พร้อมชมความคืบหน้า ผลิตวัคซีนพันธุ์ไทย แบบโปรตีนซับยูนิต

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “แจงให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาล” ถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมระบบการดูแลและติดตามผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home isolationที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยในวันพรุ่งนี้ โดยนายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วย Home Isolation พร้อมกับพูดคุยกับผู้ป่วยผ่านระบบเทเลเฮลธ์ โดยจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้กำลังใจผู้ป่วย และหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะไปเยี่ยมชมการผลิตพัฒนาวัคซีนโดยคนไทย ที่ใช้ใบยาสูบซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบโปรตีนซับยูนิต 

สำหรับการตรวจเยี่ยมระบบการดูแลและติดตามผู้ป่วย โควิด-19 หรือ Home isolation นายกรัฐมนตรีจะได้รับฟังบรรยายสรุปจาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้จะรับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาวัคซีน จุฬา โควิด-19 (ChulaCov19) ชนิด mRNA จากนายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีน โควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน โควิด-19 โดยใช้เซลล์พืชเป็นแหล่งผลิตหรือวัคซีนใบยา ของบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มจำกัด ที่อาคารจุฬาพัฒน์ 14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเดินทางกลับ

ส่วนในวันที่ 20 สิงหาคมนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยรวม โควิด-19 ของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถซึ่งมีห้องปฏิบัติการและหอผู้ป่วยรวม โควิด-19 

ก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ ซอยวัดคลองปลัดเปรียง ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนาม ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ในท้องที่ชมการสาธิตการนำหุ่นยนต์ปิ่นโต และแอพพลิเคชั่น ไข่ต้มฮอสพิทอลมาใช้ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ผ่านระบบคอมมานเซ็นเตอร์

Related Posts

Send this to a friend