POLITICS

นักลงทุนญี่ปุ่น ชื่นชมรัฐบาลไทย ทำ ‘แฟคทอรี่ แซนด์บ็อกซ์’ช่วยธุรกิจส่งออก

วันนี้ (14 ก.ย.64) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายโคจิ นาคาอิ ประธานกรรมการบริษัท Aisin เอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด และคณะนักลงทุนชาวญี่ปุ่น เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่ให้ความช่วยเหลือพนักงานของบริษัทได้รับการฉีดวัคซีนตามโครงการแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ (Factory Sandbox) รวมทั้งได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กระทรวงแรงงานนำไปช่วยเหลือพี่น้องแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และหารือแนวทางความร่วมมือในการขยายโครงการแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ไปยังบริษัทของนักลงทุนชาวญี่ปุ่นให้ครอบคลุมมากขึ้น

โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยนักลงทุนและพี่น้องผู้ใช้แรงงาน จึงได้มีนโยบายสำคัญในการให้นำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในโรงงานไปสู่การปฏิบัติ และกระทรวงแรงงานได้ดำเนินโครงการแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ ซึ่งมีหัวใจหลัก คือ ตรวจ รักษา ควบคุม และดูแล โดยดำเนินการในลักษณะ “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข”เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงานและสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ นับเป็นการช่วยประเทศชาติให้ก้าวพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน

นายโคจิ นาคาอิ ประธานกรรมการบริษัท Aisin เอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด ยังกล่าวถึงความรู้สึกของพนักงานบริษัท เอดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด หลังจากได้เข้าร่วมโครงการแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ว่า พนักงานรู้สึกมั่นใจในการทำงานมากขึ้นเมื่อได้รับการฉีดวัคซีน รู้สึกภูมิใจและมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงได้สูง สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน จึงขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่ได้ทำให้ได้มีโครงการนี้ขึ้นมาที่สามารถผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในผลผลิตของบริษัทต่อไป

Related Posts

Send this to a friend