POLITICS

ศักดิ์สยาม ควง พิพัฒน์ ดูจุดสร้างสะพาน เกาะลันตา งบกว่า 1.6 พันล้าน เสร็จปี 69

วัน (12 พ.ย. 64) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมการขนส่งระหว่างเกาะลันตาสู่แผ่นดินใหญ่ โดยตรวจจุดเริ่มต้นโครงการฯ และลงเรือตรวจแนวเส้นทางก่อสร้างสะพาน พร้อมทั้งพบปะประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ ณ ต.เกาะลันตาน้อย

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ในโอกาสเดินทางมาประชุม ครม.สัญจรที่กระบี่ จึงเดินทางมาตรวจความพร้อมในการเตรียมก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา ซึ่งก่อนนี้ ครม.มีมติอนุมัติใช้งบประมาณจากเงินกู้ในปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,648 ล้านบาท ก่อสร้างระยะทาง 2.2 กม. เป็นเส้นทางจราจรแบบไป-กลับ ฝั่งละ 1 ช่องทาง เป็นสะพานเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะลันตาน้อย ก่อนนี้เมื่อปี 59 เปิดใช้สะพานช่วงแรกเชื่อมระหว่างเกาะลันตาน้อย กับเกาะลันตาใหญ่ไปแล้ว 1 แห่ง ชื่อสะพานสิริลันตา ระยะทาง 800 เมตร

สำหรับสะพานแห่งใหม่นี้ ตามแผนจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้ในปี 2569 ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ สามารถประหยัดเวลาในการเดินทาง จากเดิมที่ต้องเดินทางข้ามไปมาด้วยแพขนานยนต์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที แต่หากมีสะพานจะใช้เวลาข้ามเพียง 2 นาที จะสามารถแก้ปัญหากรณีฉุกเฉินที่ประชาชนบนเกาะต้องเดินทางไป รพ.บนฝั่ง หรือมีเรื่องเร่งด่วนในการเดินทาง จะไม่ติดข้อจำกัดใดๆ อีกแล้ว เพราะปัจจุบันแพข้ามฟากที่มีให้บริการ จะปิดให้บริการในเวลา 22.00 น.ของแต่ละวัน

ในการประชุม ครม.สัญจรที่จะถึงนี้ทาง รมว.ท่องเที่ยวฯ จะนำเรื่องนี้สอบถามในที่ประชุม ว่าเงินกู้ที่จะใช้ในการก่อสร้าง จะได้มาในช่วงไหนของปี 65 นี้ สำหรับกรมทางหลวงชนบท เตรียมพร้อมทุกเรื่องไว้หมดแล้ว ยืนยันว่าก่อสร้างเสร็จแน่นอนในปี 2568 และเปิดใช้ปี 2569 ยืนยันว่าโครงการจะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอน ตอนนี้ออกแบบเสร็จเรียบร้อย งบประมาณไม่ติดขัด การทำศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะเสร็จในปี 65

นอกจากนี้เท่าที่ลงพื้นที่เกาะลันตา พบว่าถนนบนเกาะ ยังมีสภาพที่แคบ มีระยะถนนกว้างเพียง 6 เมตร ตนได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบท ไปศึกษารูปแบบ ว่าจะขยายถนนบนเกาะเป็น 12 เมตร และให้มีไหล่ทางได้อย่างไรบ้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านบนเกาะ และ นทท.ที่จะเดินทางมาเที่ยวบนเกาะลันตาด้วย

ด้านนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบทขานรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.กระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเกาะลันตาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของ จ.กระบี่ ในปี 2561 มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางมาเกาะลันตากว่า 2,233,757 คนต่อปี ซึ่งการเดินทางไปเกาะลันตานั้นมีความยากลำบาก ต้องใช้แพขนานยนต์ข้ามฝั่งจากแผ่นดินใหญ่ สามารถบรรทุกได้น้อย ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน ส่งผลให้การจราจรติดขัดในช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาล ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและการขนส่งให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางจาก 2 ชม. เหลือเพียง 2 นาที สามารถอพยพประชาชนได้รวดเร็วในกรณีเกิดภัยพิบัติ

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น ทช.จึงดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย โดยมีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 (กม.ที่ 26+620) ต.เกาะกลาง ไปบรรจบกับทางหลวงชนบท สาย กบ.5035 ต.เกาะลันตาน้อย ระยะทางรวม 2,240 เมตร รูปแบบการก่อสร้างสะพานเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานยื่น (Balanced Cantilever Bridge) ความยาวสะพาน 1,825 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ช่องจราจรละ 3.75 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.5 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมทั้งสองฝั่งรวมระยะทาง 415 เมตร ซึ่งผลการศึกษาด้านการคมนาคมขนส่ง พบว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการเดินทางในระยะ 30 ปีข้างหน้า และมีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจในการลงทุน คาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 1,648 ล้านบาท เป็นงบประมาณผูกพันปีงบประมาณ 2566 – 2569

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการออกแบบและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ต้นปี 2565 และมีแผนก่อสร้างในปี 2566 – 2568 คาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ในปี 2569

Related Posts

Send this to a friend