POLITICS

ร้อง ‘เสรีพิศุทธ์’ สอบ ‘ชัชชาติ’ ปมโครงการร้านค้าปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ

ร้อง ‘เสรีพิศุทธ์’ สอบ ‘ชัชชาติ’ ปมโครงการร้านค้าปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ เริ่มสอบข้อเท็จจริงหลังเลือกตั้ง กทม. เพื่อความยุติธรรม

วันนี้ (12 พ.ค.65) นายอรรถสิทธิ์ กาญจนโอภาษ เข้าร้องเรียน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประมูลโครงการร้านค้าปลอดอากรและโครงการจัดกิจกรรมเชิงพาณิชย์ และการประเมินมูลค่าความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในสนามบินสุวรรณภูมิ ของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในฐานะวิศวกรที่ปรึกษา สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายอรรถสิทธ์ เปิดเผยว่า กรณีนี้มีเจตนาคำนวณมูลค่าโครงการร้านค้าปลอดอากร และโครงการการจัดกิจกรรมเชิงพาณิชย์ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่ต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 รวมถึงการประเมินมูลค่ำความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบประกอบการ ในสนามบินสุวรรณภูมิสูงกว่ามติคณะรัฐมนตรีหลายเท่าตัว เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ได้มอบรายงานผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินฉบับที่ ผผ 11/1525 เมื่อ 17 ตุลาคม 2561 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4101-4102/2563 ให้ประธานคณะกรรมาธิการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอยู่ในระบบสาธารณะตรวจสอบได้ ประกอบกับเกี่ยวข้องกับการเดินทางในสนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมือง

ด้าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า เมื่อมีเรื่องร้องเรียน คณะ กมธ.ก็ต้องตรวจสอบ ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนในชั้น กมธ.จำนวนมาก จึงขออนุญาตให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นก่อน เพื่อความยุติธรรมเช่นเดียวกับเรื่องร้องเรียนของนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งหากดำเนินการตอนนี้อาจเกิดการได้เปรียบ-เสียเปรียบ

Related Posts

Send this to a friend