POLITICS

ราเมศ ย้ำประชาธิปัตย์ไม่หนุนพนันออนไลน์ ย้ำอดีต ผู้สมัคร ปาร์ตี้ลิสต์ ลาออกไปแล้ว

วันนี้ (10 ก.พ. 66) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูล นายเอกชัย ขจรบุญถาวร อดีต ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค ว่า ตรวจสอบสถานะล่าสุดแล้วพบว่า นายเอกชัยได้ลาออกจากพรรคไประยะหนึ่งแล้ว ส่วนที่ปรากฏชื่อเป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อในปี 2562 หลักการของพรรคในเรื่องผู้สมัครเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทุกประการ กล่าวคือ ในขณะนั้นมีการตรวจสอบคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกพรรคและผู้สมัครทุกคน ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด และไม่ปรากฎว่าบุคคลดังกล่าวมีคดีความที่มีลักษณะต้องห้ามแต่อย่างใด จึงดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติที่กฎหมายกำหนดไว้

ส่วนปัจจุบันเมื่อนายเอกชัย ได้ลาออกไปแล้ว หากมีการกระทำใดที่เป็นความผิดตามกฎหมายก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวกันตามกระบวนการยุติธรรม

นายราเมศ กล่าวต่อว่า เรื่องผิดกฎหมายทุกชนิด พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายชัดเจนไม่สนับสนุน และขอให้ตำรวจดำเนินการกับเรื่องดังกล่าวอย่างเด็ดขาด และยืนยันว่าการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคยึดหลักความสุจริต หลักกฎหมายเป็นที่ตั้ง ไม่มีกรณีการใช้เงินสีเทาสีดำมาดำเนินกิจกรรมทางการเมืองแต่อย่างใด

Related Posts

Send this to a friend