POLITICS

ภูมิใจไทย แปลกใจ กทม.ประกาศเลื่อนเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ในวันที่ ศาลปกครองสั่งให้เปิดเผยข้อมูลสัญญาจ้างเดินรถ-ตารางเก็บค่าโดยสาร

วันนี้ (9 ก.พ. 64) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย  หนึ่งใน 6 ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่ยื่นฟ้อง กทม. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่องค่าโดยสารโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1 (ซอยสุขุมวิท 95 ซอยสุขุวิท 107) ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร และส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 2 (ตากสิน-เพชรเกษม) ระยะทาง 6.3 กิโลเมตรทำให้การจัดเก็บอัตราค่าโดยสารตลอดเส้นทางไม่เกิน 104 บาท 

ซึ่งต่อมามีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการกำหนดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา  กล่าวถึงกรณี กทม. มีประกาศเลื่อนการจัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตามประกาศกรุงเทพมหานคร ดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อลดผลกระทบของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ว่าถือว่า เป็นข่าวดีในระดับหนึ่ง คงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไป เพราะไม่รู้ว่า เรื่องนี้มีเบื้องหลังอะไรไหม เพราะในการไต่สวนเมื่อวันที้ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กทม. ยังยืนกรานว่า ต้องปรับขึ้นราคาตามประกาศ เนื่องจากแบกภาระขาดทุนไม่ไหว ทั้งที่ พวกเรา ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างบอกว่าเป็นการปรับขึ้นราคาไม่ถูกต้อง และยังเป็นเพิ่มภาระซ้ำเติมประชาขนในช่วงสถานการณ์โควิด-19  ระบาด  

แต่เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองกำหนดให้ กทม. ต้องส่งสัญญาจ้างเดินรถ-ตารางเก็บค่าโดยสาร ให้ศาลพิจารณานั้น กทม.ก็ออกประกาศเลื่อนการจัดเก็บค่าโดยสารออกมา ถึงตอนนี้ ยังไม่ได้ทราบว่า ศาลจะยกคำฟ้องของพวกเราหรือไม่

Related Posts

Send this to a friend