POLITICS

นายกฯ สั่งเร่งงานช่วง 1 ปีที่เหลือ แจงยอดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทเหลือ 15,000 ล้านบาท

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ปัจจุบันสถานการณ์เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท มีการอนุมัติงบประมาณไปแล้ว 984,000 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วกว่าร้อยละ 73 และยังคงเหลือเงินกู้อีกประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งจำเป็นต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อสำรองลดค่าน้ำค่าไฟให้ประชาชน 

นอกจากนี้ตนกังวลเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกร ว่าจะทำอย่างไรให้สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งได้สั่งมอบนโยบายไปแล้วว่าจะต้องดำเนินการเร่งรัดกิจกรรมในช่วง 1 ปีที่เหลืออยู่ในรัฐบาลนี้และเตรียมพร้อมส่งต่อให้กับรัฐบาลต่อๆ ไป ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน 1 ปี และแผนงานระยะปานกลาง 3 ปี และยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี ซึ่งเป็นความต่อเนื่องและสอดคล้อง ซึ่งสุดแล้วแต่รัฐบาลใดจะเข้ามารับผิดชอบต่อไป ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็จะไม่เกิดการต่อเนื่อง ก็จะไม่สามารถทำได้

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามตนไม่ได้ขัดข้องในแผนงานโครงการที่เสนอขึ้นมา แต่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและคัดกรองโดยคณะอนุกรรมการ หลายระดับทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงานโครงการทั้งสิ้น ยืนยันว่าไม่ต้องการให้เกิดประโยชน์อะไรกับใครทั้งสิ้น แต่ประโยชน์ต้องตกอยู่กับประชาชนคนไทยทุกคน ให้เกิดความทั่วถึงและเป็นธรรม

Related Posts

Send this to a friend