POLITICS

‘ประธานชวน’ ให้โอวาทตำรวจสภา ตั้งใจ ทำหน้าที่อย่าเกรงกลัวผู้ติดตามนักการเมือง

วันนี้ (8 มิ.ย. 64) ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้โอวาท และมอบนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา โดยนายชวน กล่าวถึงการทำงานของรัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติว่า รัฐสภาเป็นฝ่ายทำหน้าที่ออกกฎหมายบังคับให้คนทั้งประเทศปฏิบัติที่เราทุกคนต้องเคารพกฎหมายส่วนคณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายปฏิบัติ ซึ่งระบบนี้ฝ่ายบริหารก็มาจากสภาที่ประชาชนเลือก ต่างจากระบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่ต่างฝ่ายต่างถูกเลือกมาจากประชาชน 

ดังนั้นประธานาธิบดีจึงไม่มีสิทธิยุบสภา เว้นแต่ทำผิดกฎหมายก็ถูกถอดถอนได้  ต่างจากระบบของไทยที่นายกรัฐมนตรีมีสิทธิยุบสภา  ดังนั้นระบบนี้ไม่แน่นอนว่ารัฐบาลจะอยู่ครบตามกำหนดหรือไม่ เพราะบางรัฐบาลอยู่ปีเดียวยุบสภาเลยก็มี 

ส่วนฝ่ายตุลาการ เป็นฝ่ายตัดสินความผิดถูกที่สร้างมาจากคนเก่งทางกฎหมายไม่ได้มาจากประชาชน ซึ่งเป็นระบบนี้มีมาเป็น 100 ปี เป็นฝ่ายที่มั่นคงในแง่ความเป็นสถาบัน แต่ในเรื่องตัวบุคคลก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะคนในสังคมในทุกวงการมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ต้องไม่เหมารวมทั้งหมด

ดังนั้นตำรวจรัฐสภาก็จะต้องเจอกับคนหลายกลุ่มโดยเฉพาะสมาชิกรัฐสภา ที่มาจากความแตกต่างกันส่วนตัวเชื่อว่า สมาชิกรู้ดีว่าสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งมักจะระมัดระวังแต่ปัญหาที่เจอบ่อย คือปัญหาผู้ติดตาม ของสมาชิกรัฐสภา บางคนมีปัญหาเรื่องบัตรใช้บัตรคนอื่น บางคนมีปัญหาเรื่องจอดรถ ประกอบกับในสถานการณ์โควิด-19 รัฐสภาก็ต้องเพิ่มมาตรการพิเศษ ทำให้อาจไม่คุ้นชิน จึงขอให้พวกเราทำหน้าที่ของตัวเองไม่ต้องเกรงใจใคร รักษาระเบียบวินัยไว้ให้ดีใครทำผิดก็ต้องจัดการ ทำหน้าที่จริงจังแต่ต้องสุภาพเรียบร้อยแนะนำด้วยความสุภาพ และขอให้กำลังใจในการทำหน้าที่ และศึกษาข้อกฎหมายกฎระเบียบให้ดี อย่าไปดูดายเมื่อเจอในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ต้องดูที่เจตนาบางคนอาจไม่ตั้งใจ แต่ถ้าใครเบ่งอ้างลูกพี่ใหญ่ ก็อย่าไปเหมารวมโดยเฉพาะผู้ติดตาม เห็นได้จากเหตุการณ์ฉีดวัคซีนของสภามีผู้ติดตามบางคนอวดเบ่งพูดจาไม่ดีกับเจ้าหน้าที่ 

Related Posts

Send this to a friend