POLITICS

รัฐบาลเปิด LINE ALERT แจ้งเตือนภัยพิบัติ ให้ปชช.เข้าถึงข้อมูล

วันนี้ (7 ต.ค. 65) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ และการเตือนภัยพิบัติของประเทศ

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนา LINE ALERT ซึ่งเป็นบัญชีทางการแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง เป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยพิบัติแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ สอดรับกับรูปแบบชีวิตในยุคดิจิทัล

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างสรรค์และให้บริการ LINE ALERT บัญชีทางการแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรงบนแพลตฟอร์ม LINE ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

รวมถึงบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน โรงพยาบาลใกล้เคียง พื้นที่เสี่ยง และแนวทางการป้องกันตัวเองจากภัยพิบัติ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจ สามารถแอดไลน์ไอดี @linealert เพื่อรับข่าวมูลข่าวสาร และอัปเดตสถานการณ์ภัยพิบัติ

Related Posts

Send this to a friend