POLITICS

‘ชูวิทย์’ เฮ ศาลแพ่งยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้ามพูดเรื่องกัญชา

‘ชูวิทย์’ เฮ ศาลแพ่งยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้ามพูดเรื่องกัญชา ชี้ เป็นการแสดงความคิดเห็นประโยชน์และโทษ ประชาชนได้ทราบประโยชน์แก่สุขภาพ

วันนี้ (7 เม.ย. 66) ที่ศาลเเพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นัดไต่สวนฉุกเฉินกรณีที่นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามพูดถึงกัญชาที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายชูวิทย์ จำเลย ต่อศาลแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย ในคดีหมายเลขดำที่ พ. 1650/2566 และ โจทก์ได้ยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณาเป็นกรณีฉุกเฉิน ห้ามมิให้จำเลยกล่าว หรือไขข่าวเกี่ยวกับกัญชาในทำนองหรือในลักษณะที่ว่ากล่าวให้ร้าย อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์

ตามคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของโจทก์ เพียงแต่ขอให้มีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยกล่าวหรือไขข่าว ในทำนองหรือในลักษณะที่ถูกฟ้องไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด เป็นคำขอที่มีลักษณะห้ามมิให้จำเลย กล่าวหรือไขข่าวถึงเรื่องดังกล่าว อันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพบุคคลในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและสื่อความหมายโดยวิธีอื่น อันลักษณะเป็นการทั่วไป ต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 34 มิใช่เป็นการห้ามเจาะจงเฉพาะการกระทำที่ โจทก์ฟ้องร้อง กรณีจึงยังไม่มีเหตุฉุกเฉินให้ยกคำร้อง

ต่อมา เมื่อวันที่ (5 เม.ย.2566) โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวใน ระหว่างพิจารณาห้ามมิให้จำเลยกล่าวให้ร้ายต่อโจทก์ในเรื่องเกี่ยวกับกัญชาซึ่งอันจะเกิดความเสียหายต่อ โจทก์ในขณะที่ส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งศาลไต่สวนคำร้อง และมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยห้ามมิให้จำเลยกล่าวหรือแสดงการกระทำด้วยวิธีใดๆ เฉพาะเรื่องกัญชาที่เกี่ยวข้องกับโจทก์ในระหว่าง พิจารณาจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่โจทก์อาจได้รับต่อไป เนื่องจากการกระทำของจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254(2)

ล่าสุด ภายหลังจากที่นายชูวิทย์ได้ยื่นต่อศาล ขอให้ยกเลิกคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราว ในระหว่างพิจารณา เมื่อข่วงเช้าที่ผ่านมา โดยศาลไต่สวน และพิจารณาคำร้องของจำเลยแล้ว จึงมีคำสั่งดังนี้

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ทางไต่สวนของจำเลยได้ความว่า จำเลยได้กล่าวหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องของกัญชาเป็นการทั่วไป โดยกล่าวถึงประโยชน์และโทษของกัญชารวมอยู่ด้วย ซึ่งการกล่าวของจำเลยได้กล่าวตามความเห็น สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย คำเสนอของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องกัญชา ข้อเสนอคณะแพทย์เกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย และข้อห่วงใยของเลขาธิการองค์กรของ ผู้บริโภค

จำเลยไม่ได้กล่าวหรือแสดงความคิดเห็นถึงโจทก์เป็นการเฉพาะแต่ เพียงอย่างเดียว การกล่าวหรือแสดงความคิดเห็นของจำเลยในเรื่องของกัญชา ทำให้ประชาชนได้รับ ทราบถึงประโยชน์และโทษของกัญชา จึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชนเป็นส่วนมาก กรณีจึงมีเหตุยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณา ลงวันที่ 5 เม.ย.66

อนึ่ง ในวันเดียวกันโจทก์ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราว เมื่อศาลมีคำสั่งเพิกถอนการคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณา จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อไป

Related Posts

Send this to a friend