POLITICS

ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ก่อนเปิดประชุมร่วมรัฐสภาสำเร็จ เถียงสนั่นก่อนพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษา

ส.ส.-ส.ว.เถียงกันสนั่น ถามเหตุใดจึงเปลี่ยนวาระ นำ ร่าง พ.ร.บ.สื่อฯ มาพิจารณา ก่อน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา นายชวน หลีกภัย มาปฎิบัติหน้าที่ แจ้งชัด วันนี้ไม่มีวาระในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา แต่หากอยากให้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาผ่าน ก็พร้อมนัดประชุมเพิ่ม แต่ขอทุกฝ่ายมาประชุม

วันนี้ (7 ก.พ. 66) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา นัดประชุมในเวลา 9.00 น. แต่ต้องใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง จนกระทั่ง 10.58 น.จึงเปิดประชุมได้ แต่ก็ยังไม่สามารถเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมร่วมรัฐสภาได้ โดย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย สอบถาม นายพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุม ว่าวาระการประชุมวันนี้ เป็นการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน เพียงฉบับเดียวใช่หรือไม่ ทั้งที่ยังมีร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ค้างการพิจารณาอยู่ และยังไม่ได้มีการถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม ให้กรรมาธิการนำกลับไปพิจารณาใหม่ เมื่อยังไม่ถอนออกจากระเบียบวาระ นั่นหมายความว่า กฎหมายฉบับนี้ ต้องพิจารณาวันนี้ ต่อเนื่องจากประชุมครั้งก่อน ซึ่งถือว่าเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระ

นายจิรายุ ตั้งข้อสังเกตว่าการ เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม เป็นกระกระทำที่เป็นเผด็จการรัฐสภาหรือไม่ และหากทำเช่นนี้ได้ ก็อาจกลายเป็นบรรทัดฐานให้กับรัฐสภาในสมัยหน้าว่าสามารถทำแบบนี้ โดยไม่ได้สนใจระเบียบวาระที่มีอยู่

นายพรเพชร ชี้แจงว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นผู้กำหนดระเบียบวาระการประชุม ตนเองไม่ทราบรายละเอียดว่ามีการตกลงกำหนดระเบียบวาระกันอย่างไรบ้าง แต่การนำ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมสื่อฯ มาพิจารณาในวันนี้ เนื่องจากได้กำหนดให้เป็นการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณากฎหมายฉบับนี้ เพียงฉบับเดียวเท่านั้น

นายชิณวรณ์ บุญยเกียรติ แสดงความเห็นว่า หลังจากที่ได้ประชุมวิป 3 ฝ่าย ร่วมกับนายชวน แล้ว ต้องเคารพการการพิจารณาของ ประธานรัฐสภาด้วย เพราะกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เพียงแค่กำหนดให้นำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมสื่อฯ ขึ้นมาพิจารณาก่อนเท่านั้น แต่ ก็ไม่ได้ทิ้ง ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ ก็ยังมีเวลา จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สามารถนัดการประชุมนัดและนำกลับมาพิจาณาอีกครั้ง เพราะยังอยู่ในวาระเรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

ขณะที่นายตวง อันทะไชย ส.ว. เสนอญัตติขอให้นำ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ขึ้นมาพิจารณาตามระเบียบวาระที่ยังค้างอยู่ เพราะ หากมีการสลับระเบียบวาระการพิจารณาจะส่งผลต่อการพิจารณากฎหมายในอนาคต อีกทั้งหากปล่อยให้กฎหมายการศึกษาตกไปก็เป็นที่น่าเสียดาย เพราะถือเป็นกฎหมายที่ปฏิรูปการศึกษาในอนาคต เช่นเดียวกับนายสมชาย แสวงการที่เห็นด้วยกับนายตวง ให้นำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ขึ้นมาพิจารณาก่อน แล้ว ค่อยพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.สื่อฯ ต่อวันพรุ่งนี้ เพื่อไม่ให้ขัดกับข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภา และไม่ขัดรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้การประชุมวันนี้พิจารณาระเบียบวาระปกติ และ กำหนดให้พรุ่งนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษ

จากนั้น นายชวน หลีกภัย ขึ้นทำหน้าที่ประธานการประชุม หลังกลับจากประชุมสรรหากรรมการการเลือกตั้งที่ศาลฎีกา ยืนยันว่า ไม่สามารถ นำร่าง พ.ร.บ.การศึกษา มาพิจารณาวันนี้ได้ เพราะไม่อยู่ในระเบียบวาระ และไม่ควรเถียงกันให้เสียเวลาสภาฯ เพราะเหลือเวลาน้อยแล้ว ควรเร่งพิจารณากฎหมายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เป็นผลงานของรัฐสภาชุดนี้

อีกทั้ง ได้หารือกับ วิปรัฐบาล และ ครม. แล้วเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.การศึกษามีความสำคัญ หากต้องการให้ผ่านความเห็นชอบ ก็ให้ฝ่ายรัฐบาลจัดองค์ประชุมมาให้พร้อมสำหรับการพิจารณา จะต้องพิจารณาจนดึกก็ทำได้ หากมีองค์ประชุม แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกฎหมาย ไม่ควรใช้วิธีการทำให้องค์ประชุมไม่ครบ เพราะไม่ใช้วิถีทางของฝ่ายนิติบัญญัติ ควรอยู่เป็นองค์ประชุม และ ลงมติ ไม่เห็นด้วย

จากนั้น ที่ประชุมจึงเริ่มพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ตามระเบียบวาระการประชุมนัดพิเศษ ที่ได้แจ้งให้สมาชิกรัฐสภาทราบ

Related Posts

Send this to a friend