POLITICS

‘อนุทิน’ ลั่น ภูมิใจไทย ไม่คิดร้ายทักษิณ คนในพรรค 80% มีจุดเริ่มต้นจากไทยรักไทย

‘อนุทิน’ ลั่น ภูมิใจไทย ไม่คิดร้ายทักษิณ คนในพรรค 80% มีจุดเริ่มต้นจากไทยรักไทย รับแต่บทบาททางการเมืองก็ต้องว่ากันไป

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงความสัมพันธ์กับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า คนในพรรคภูมิใจไทยมากกว่า 80% มีจุดเริ่มต้นเป็นตัวเป็นตนในทางการเมืองได้ เพราะเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยมาทุกคน เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมาตอนนั้นพรรคไทยรักไทยนายทักษิณเป็นนายกฯ และพวกตนขณะนั้นก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลของท่านหลายคน ในส่วนนั้นท่านมีพระคุณกับเรา ทำให้เรามีพื้นฐานในการบริหารราชการแผ่นดิน เติบโตทางการเมืองมาจนถึงวันนี้เมื่อมาถึงจุดหนึ่งบทบาทของแต่ละท่านมันหมดไป ทุกคนก็ต้องมีทางเลือกในการที่จะเดินหน้าต่อไป

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเมตตาที่ท่านเคยให้กับพวกเราไว้เป็นสิ่งดีที่ เราควรจะต้องจดจำไว้ไม่มีใครในพรรคภูมิใจไทยคิดร้ายกับท่านนายกฯทักษิณ บทบาทการเมืองก็ว่ากันไป ถือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นบทบาทในทางการเมือง

Related Posts

Send this to a friend