POLITICS

‘สมชัย’ หวั่นองค์ประชุมน้อย ร่างฯ แก้ ม.272 อาจไม่ผ่านขั้นรับหลักการ

ขอ ส.ส.-ส.ว.นึกประโยชน์ส่วนรวม คืนประชาธิปไตยสู่ประชาชน

วันนี้ (6 ก.ย. 65) ที่อาคารรัฐสภา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย พรรคเสรีรวมไทย ในนามคณะรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญมาตรา 272 กล่าวว่า ก่อนหน้านี้รายชื่อได้รวบรวมรายชื่อจากประชาชน 70,500 รายชื่อ ส่งให้รัฐสภาตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งรัฐสภาใช้ระยะเวลาหนึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องเรื่องสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง มีทั้งหมด 64,151 รายชื่อ บรรจุเข้าไปในวาระการประชุมเร่งด่วน 16 มิถุนายน 2565

วันนี้เป็นหน้าที่ที่คณะต้องมาชี้แจงเกี่ยวกับเนื้อหาสาระซึ่งให้เวลา 24 นาที โดย 14 นาทีแรกจะเป็นการชี้แจงเบื้องต้น ที่เหลือให้ ส.ส และ ส.ว.ในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม คาดว่าจะมีการลงมติวาระที่ 1 รับหลักการในเวลา เวลา 19:00 น. โดยจะต้องมีคะแนนเสียงเกินครึ่งของรัฐสภา ต้องมีเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. 84 เสียง

“เราวิตกกังวลเรื่ององค์ประชุมของรัฐสภาเนื่องจากที่ผ่านมาองค์ประชุมค่อนข้างมีปัญหา หากองค์ประชุมน้อย ร่างนี้มีโอกาสไม่ผ่านขั้นรับหลักการสูง ไม่ห่วงฝั่ง ส.ส. เพราะน่าจะเห็นชอบกับร่างดังกล่าว เป็นการคืนประชาธิปไตยสู่ประชาชน คาดว่าน่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ส. ทั้งหมด หาก ส.ว. มาประชุมน้อย และงดออกเสียงมากก็อาจทำให้ร่างฯ ฉบับนี้ตกไป” นายสมชัย กล่าว

นายสมชัย กล่าวว่า อยากให้สมาชิกรัฐสภามาประชุมอย่างพร้อมเพรียงและฟังเหตุผลของผู้ชี้แจง ทุกคนสามารถอภิปรายโต้แย้ง ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เชื่อว่าการลงมติของทุกคนย่อมมีเหตุผล เป็นไปตามกรอบกติกา เราใช้ระยะเวลามาพอสมควรกับร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะมาตรา 272 อยากให้ทุกคนคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

ส่วนประเด็นการวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งวาระนายกฯของ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมีผลต่อการพิจารณาร่างฯ ทั้ง 5 ฉบับหรือไม่ นายสมชัย มองว่า หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งต่อได้ ก็อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องสงวนอำนาจในการโหวตครั้งถัดไปให้คนที่แต่งตั้งเข้ามา

นายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม โฆษกพรรคกล้า กล่าวต่อว่า ความคาดหวังของเราอยากให้ ร่างฯฉบับนี้ผ่านขั้นรับหลักการ เพราะมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างฯ 272 ก่อนการเลือกตั้งครั้งถัดไป หากยังมีกลไกนี้อยู่ อาจก่อให้เกิดปัญหาในความชอบธรรมในรัฐบาลชุดถัดไป ไม่อยากให้คิดว่ามาตัดอำนาจ ส.ว. แต่อยากให้มองว่า ส.ว. คือ ทางออกของประเทศ

Related Posts

Send this to a friend