POLITICS

‘ชวน’ โบ้ย นายกฯ -วิษณุ ถ้าต้องการให้กฎหมายผ่าน ต้องนําองค์ประชุมมาด้วย

‘ชวน’ โบ้ย นายกฯ -วิษณุ คุมองค์ประชุม ลั่น ถ้าต้องการให้กฎหมายผ่าน ต้องนําองค์ประชุมมาด้วย

วันนี้ (6 ก.พ. 66) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาสภาล่มเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบว่า เรื่องดังกล่าวต้องถามทางผู้แทนราษฎร

เมื่อถามว่า ต้องกำชับ ส.ส.หรือพรรคร่วมอย่างไรหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ที่จริงก็แจ้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ทราบแล้วว่าถ้าต้องการให้กฎหมายผ่าน ต้องนําองค์ประชุมมาด้วย

เมื่อถามย้ำว่าจะถือโอกาสพูดคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในวันนี้หรือไม่ นายชวน ไม่ตอบคำถาม ก่อนเดินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราชฯ

Related Posts

Send this to a friend