POLITICS

ผู้ค้าสลากเสรี ร้อง ‘เสรีพิศุทธ์’ สอบกองสลากฯ ตัดสิทธิผู้ค้ารายย่อย

วันนี้ ( 2 มิ.ย. 65) ตัวแทนกลุ่มผู้ค้าสลากเสรีรากหญ้าทั่วไทย ยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบกรณีการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ดำเนินการตัดสิทธิผู้ค้ารายย่อยกว่า 50,000 คน

ผู้ค้าสลากฯ ระบุว่า แม้ในจำนวนนี้จะมีผู้ที่กระทำความผิด นำสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่ก็ไม่ใช่จำนวนทั้งหมด โดยยังมีผู้ค้ารายย่อยกว่า 25,000 ที่ไม่ได้กระทำความผิด แต่ไม่สามารถลงทะเบียนยืนยันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ของสำนักงานสลากฯ ได้ ตามที่กำหนด เพราะบางคนไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและไม่เข้าใจต่อกระบวนการดังกล่าว ทำให้ถูกตัดสิทธิการค้าสลากฯ โดยไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังมีผู้ค้าสลากรายย่อยที่ป่วยโควิด-19 ไม่สามารถขายสลากในช่วงเวลาที่สำนักงานสลากฯ ตรวจสอบ ถูกตัดสิทธิด้วย จึงถือว่าไม่เป็นธรรม

กลุ่มผู้ค้าสลากฯ เห็นว่า กองสลากฯ ควรไต่สวนก่อนตัดสิทธิ ไม่ใช่เหมารวม โดยผู้ค้าสลากบางรายขายมานาน 30-40 ปี การตัดสิทธิโดยที่ไม่ได้ไต่สวน ทำให้เสียโอกาสทางอาชีพ จึงขอให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ รับเรื่องดังกล่าวเพื่อไปตรวจสอบ

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ก็มีการร้องเรียนเรื่องกองสลากฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ เมื่อได้รับเรื่องนี้เข้ามาเพิ่ม ก็จะเร่งดำเนินการให้ เพราะตนฟังมามากแล้วว่า กองสลากฯทำงานยังไง

Related Posts

Send this to a friend