POLITICS

ยุทธนาเข้ารายงานตัวฐานะ ส.ส.บัญชีรายชื่อคนใหม่

นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โดยตนมีความตั้งใจ ภายหลังจากได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่า ต้องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งตนเองมองว่า 3 ส่วนหลักๆ ที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ คือ ด้านสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว และด้านการเกษตร

Related Posts

Send this to a friend