HEALTH

ทันตกรรมรากเทียม การดูแลสุขภาพช่องปากตอบโจทย์คนสูญเสียฟัน

ทพญ.วลัยลักษณ์ เกียรติธนากร ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ เผยข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปาก สำหรับผู้ที่สูญเสียฟัน อย่างทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant) เป็นเทคโนโลยีการทดแทนฟัน ที่สูญเสียไป โดยใช้วัสดุแข็งแรงมาเป็นรากฟันเทียม ทดแทนรากฟันธรรมชาติ ปัจจุบันนิยมใช้รากฟันเทียมที่มีทั้งรากและตัวฟัน เนื่องจากมีลักษณะเสมือนฟันธรรมชาติ ใช้งานได้เหมือนจริง วัสดุปลอดภัยได้มาตรฐานทั้งไทเทเนียม และเซรามิก ใกล้เคียงฟันแท้มากที่สุด และช่วยป้องกันกระดูกขากรรไกรละลาย ซึ่งในการปลูกรากฟันเทียม ผู้ป่วยจะต้องมีเหงือกและกระดูก รองรับรากฟันที่แข็งแรง การทำรากฟันเทียมจึงมีความหลากหลาย ตามลักษณะเฉพาะบุคคล ที่สำคัญยังเป็นเคล็ดลับช่วยสร้างรอยยิ้มที่มีความสุขให้คนทุกช่วงวัยได้

ทพญ.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า “การจะยิ้มสวย ยิ้มกว้างได้อย่างมั่นใจ ต้องมีสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี เพื่ออายุการใช้งานที่ยืนยาว ปัจจุบันด้วยความชำนาญ ของทีมทันตแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขา ที่ควบคุมคุณภาพ การรักษาในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ประกอบกับศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และการจัดการระดับสากลจาก Joint Commission International Accreditation (JCI) ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ และด้วยวิวัฒนาการทางทันตกรรม ในแต่ละสาขาที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและครอบคลุม ทั้งการป้องกันและการรักษาที่ทันสมัย พร้อมให้บริการใน 2 ส่วน ได้แก่ Multi Space บริการทันตกรรมรากฟันเทียม รักษารากฟัน รวมถึงการผ่าตัด (Dental Surgery) และ Prime Space บริการทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่ วีเนียร์,ครอบฟันเสร็จได้ภายในวันเดียว, อุดฟันเซรามิก ฯลฯ”

โดยทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant) เป็นเทคโนโลยีการทดแทนฟัน ที่สูญเสียไปโดยใช้วัสดุแข็งแรงมาเป็นรากฟันเทียมทดแทนรากฟันธรรมชาติ ปัจจุบันนิยมใช้รากฟันเทียมที่มีทั้งราก และตัวฟัน เนื่องจากมีลักษณะเสมือนฟันธรรมชาติ ใช้งานได้เหมือนจริง วัสดุปลอดภัยได้มาตรฐานทั้งไทเทเนียมและเซรามิก ใกล้เคียงฟันแท้มากที่สุด และช่วยป้องกันกระดูกขากรรไกรละลาย ซึ่งในการปลูกรากฟันเทียม ผู้ป่วยจะต้องมีเหงือกและกระดูก รองรับรากฟันที่แข็งแรง การทำรากฟันเทียม จึงมีความหลากหลายตามลักษณะเฉพาะบุคคล ทันตแพทย์จะถ่ายเอกซเรย์ฟันเป็นภาพ 3 มิติ และสแกนฟัน 3 มิติ เพื่อจะได้ Computer Guided Implant Surgery ในการกำหนดตำแหน่งรากฟันเทียมได้ตรงจุด แผลเล็ก เจ็บน้อย

ในกรณีที่ต้องทำรากฟันเทียม ในวัยสูงอายุ (Silver age) ทันตแพทย์จะวางแผนการรักษาอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้คนไข้ได้รับการรักษา ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด มีความตรงจุด อาจมีการเติมกระดูกบนฐานรากฟันเทียม ก่อนการปลูกรากฟัน รอให้กระดูกกับรากฟันเชื่อมติดกัน ขั้นตอนนี้อาจใช้ระยะเวลานาน 2 – 3 เดือน ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกระดูก เพราะเมื่อรากฟันเทียมเชื่อมต่อกับกระดูกขากรรไกรแล้ว ทันตแพทย์จะทำครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมให้ติดกับรากฟันเทียมที่ปลูกไว้ ทั้งนี้ทันตแพทย์จะติดตามผล กับผู้ป่วยด้วยการนัดตามเวลาที่เหมาะสม หากเมื่อฟันเกิดความเสียหายหรือสูญเสียเนื้อฟันมาก การทำครอบฟันช่วยให้ฟัน กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอดีตการทำครอบฟัน ต้องใช้เวลานานหลายวัน แต่ปัจจุบัน การครอบฟันเสร็จได้ในวันเดียว (One-Day Crown) ตอบโจทย์การครอบฟันที่สะดวก เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบและมีเวลาน้อย หรือในกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติ ที่เข้ามารับบริการทันตกรรม เพราะสามารถทำเสร็จได้ภายในวันเดียว ประหยัดเวลา และสะดวกสบายกับการใช้ชีวิต

Related Posts

Send this to a friend