CRIME

อย. เผายาเสพติดให้โทษกว่า 27 ตัน มูลค่ากว่า 29,916 ล้านบาท

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย ตำรวจ อัยการสูงสุด ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่ 52 ที่ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

นายแพทย์วิทิต กล่าวว่า ของกลางทั้งหมดที่นำมาเผาทำลายในวันนี้มีทั้งหมด 27 ตัน จาก 138 คดี ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลาง โดยจะถูกนำไปเผาทำลาย ด้วยระบบตาเผาอุณหภูมิสูง 1,200 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม

รองเลขาธิการฯ อีกว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการขจัดยาเสพติดให้โทษให้หมดไป ทุกรูปแบบโดยปราบปรามผู้กระทำผิดและยึดของกลางยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งของกลางเหล่านั้นที่ผ่านการตรวจพิสูจน์จากสถานตรวจพิสูจน์ทั่วประเทศว่าเป็นยาเสพติดและเผาทำลายเป็นประจำทุกปี

สำหรับปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่จะเผาทำลาย จำนวนกว่า 27,806 กิโลกรัม จาก 138 คดี ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า น้ำหนักกว่า 15,890 กิโลกรัม ยาไอซ์ น้ำหนักกว่า 10,817 กิโลกรัม เฮโรอีน น้ำหนักกว่า 697 กิโลกรัม ยาอี น้ำหนักกว่า 16 กิโลกรัม คีตามีน น้ำหนักกว่า 383 กิโลกรัม มูลค่ารวมทั้งสิ้น กว่า 29,916 ล้านบาท

Related Posts

Send this to a friend