CRIME

ดีเอสไอ อายัดเพนท์เฮ้าส์มูลค่ากว่า 200 ล้านบาทของสามีนักแสดงสาวจริง

วันนี้ (24 ก.พ. 66) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยว่า ดีเอสไอได้อายัดเพนท์เฮาส์ มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นของสามีนักแสดงสาวจริง เพราะเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากคดี FOREX-3D โดยมีการโอนเปลี่ยนมือเจ้าของ และได้ส่งสำนวนให้ ปปง.ตรวจสอบคู่ขนานอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับคดีนี้ดีเอสไอตรวจสอบมาตั้งแต่ปลายปี 63 โดยทำหนังสือถึงสำนักงานที่ดินพระโขนงขอให้อายัดคอนโดดังกล่าว แต่สำนักงานที่ดินฯ ไม่อายัดให้ เนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินในชื่อครอบครองของนายอภิรักษ์ ดีเอสไอจึงส่งสำนวนไปให้ ปปง. ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรม ปปง.มีมติให้อายัด

ขณะที่ แหล่งข่าวของกระทรวงยุติธรรม เผยว่า เพนท์เฮาส์ดังกล่าวเป็นรายการทรัพย์สินที่มาจากการฟอกเงิน โดยดีเอสไอได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของคดี จึงพบว่ามีทรัพย์สินนี้อยู่ด้วย ซึ่งกรณีนี้ดีเอสไอมีหน้าที่ดำเนินคดีทางอาญา ขณะที่ ปปง. จะมีหน้าที่ดำเนินคดีทางแพ่งและสามารถพิจารณาในส่วนของการฟอกเงินในทางอาญาได้เช่นเดียวกัน แต่หน้าที่หลักของ ปปง. คือ พิสูจน์รายการทรัพย์สิน โดยยึดตามหลักในลักษณะว่า รู้หรือควรรู้ว่าเป็นการรับซื้อ หรือได้มาโดยสุจริต หรือโดยเจตนา เป็นต้น เพื่อเรียกเจ้าของทรัพย์สินเข้ามาชี้แจงการได้มาของทรัพย์สินนั้นๆ

ภาพ: แฟ้มภาพ

Related Posts

Send this to a friend