BANGKOK

กทม.เซ็น MOU กับ เมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด

วันนี้ (24 ก.พ.66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นาย อิจิโร มัตซึโอกะ นายกเทศมนตรีเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา และวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานคร กับเมืองฮิกาชิคาวะ เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานการต่างประเทศ ผู้บริหารเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

นายชัชชาติ กล่าวว่า “กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกันในทุกๆด้าน เพื่อพัฒนาเสริมสร้างและสนับสนุน ให้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า มีประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ การลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น มีเป้าหมายที่จะร่วมมือกัน ในด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น และนำมาต่อยอดในการเรียนหรือการทำงาน รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมและมารยาทของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคต สำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จะได้มีโอกาสเพิ่มความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น”

“ในส่วนของการดำเนินความร่วมมือนั้น กรุงเทพมหานครยินดีและพร้อมที่ จะให้การสนับสนุนในการคัดเลือกสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้สอน เพื่อเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม จะเป็นจุดเริ่มต้นในการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ของทั้งสองเมือง เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ที่ดียิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์แก่นักเรียน และครูผู้สอนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป”

โดยขอบเขตความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งหน่วยงานทั้งสองจะดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้

1.การส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา ระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฮิกาชิคาวะ

2.การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยน ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ผ่านคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายวิชาชีพต่างๆ

3.การพัฒนาด้านอาชีพ ในสนับสนุนการปรับปรุง และแลกเปลี่ยนแรงงานเพื่อการพัฒนา

4.การแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย สำหรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองหน่วยงาน ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร

Related Posts

Send this to a friend