BANGKOK

กทม.จับมือภาคี เตรียมจัดประกวดโครงการคลองเปรมประชากร ส่งเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชน

วันนี้ (23 พ.ค. 66) เวลา 10.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการคลองเปรมประชากร “หน้าบ้าน ริมคลอง น่ามอง น่าอยู่” ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารธานีนพรัตน์

ที่ประชุมแจ้งว่า กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดจัดโครงการประกวด “หน้าบ้าน ริมคลอง น่ามอง น่าอยู่” ตาม “โครงการคลองเปรมประชากร หน้าบ้าน ริมคลอง น่ามอง น่าอยู่” สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ดูแลที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ให้ดี ส่งเสริมภาพลักษณ์การสัญจรและท่องเที่ยวคลองเปรมประชากรในระยะยาว สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสีเขียว

สำหรับการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ประกอบด้วย ประเภทหน้าบ้านตนเอง (cluster) ชิงเงินรางวัลชุมชนละ 60,000 บาท (ในระยะแรกจะดำเนินการในพื้นที่ 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนประชาร่วมใจ 1 ชุมชนประชาร่วมใจ 2 และชุมชนวัดรังสิต) และประเภทชุมชน ชิงเงินรางวัล 60,000 บาท โดยเบื้องต้นกำหนดเปิดตัวโครงการวันที่ 10 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ โครงการคลองเปรมประชากร “หน้าบ้าน ริมคลอง น่ามอง น่าอยู่” กำหนดแผนดำเนินการ 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะสั้น กำหนดในรูปแบบ “ชุมชนน่าอยู่ สร้างการมีส่วนร่วม” ระยะกลาง “ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอาชีพสร้างรายได้” และระยะยาว “ขยายผล ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งไปทุกชุมชนริมคลองเปรมประชากร” โดยภายหลังจากการประกวดโครงการ จะดำเนินการระยะกลางและระยะยาวต่อไป

Related Posts

Send this to a friend