BANGKOK

‘ชัชชาติ’ เข้าพบ ‘นายกฯ เศรษฐา’ บ่ายนี้ เชื่อหากร่วมมือรัฐบาลเข้มข้น จะแก้ปัญหาเร่งด่วนได้

วันนี้ (18 ก.ย.66) นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าบ่ายนี้จะเข้าพบ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล หลังจากที่ได้หารือไปแล้วรอบหนึ่ง วันนี้คงจะมีการแถลงข่าว ต้องรอนายเศรษฐาให้นโยบาย หัวใจสำคัญของกรุงเทพมหานครคือการ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ หลายเรื่องเรามีอำนาจในกรอบของเรา และมีหน่วยงานอื่นอยู่ในพื้นที่ หากมีการประสานงานเข้มข้นจะทำให้เราแก้ปัญหารวดเร็วมากขึ้น หากรัฐบาลร่วมมือกันอย่างจริงจัง ปัญหาเร่งด่วนจะแก้ไข เช่น ปัญหาคนไร้บ้านต้องได้รับความร่วมมือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องฝุ่น และรถรถติด เนื่องด้วยหลายหน่วยงานเข้ามาก่อสร้างในกรุงเทพฯ แล้วแต่ท่านนายกฯ ว่าจะมีข้อสั่งการอะไร

ส่วนการเตรียมรับนักท่องเที่ยวหลังรัฐบาลฟรีวีซ่า เราคงต้องดูถึงปัญหาก่อน จากการที่ได้พูดคุยกับที่ปรึกษามีอยู่ 4 จุดหลัก

1.การเดินทางเพราะนักท่องเที่ยวต้องมีการเดินทางไป-มา
2.ที่พัก ต้องปลอดภัย
3.แหล่งท่องเที่ยวต้องปลอดภัย
4.การให้บริการต่าง ๆ เช่น ไกด์ก็ต้องปลอดภัย

ทั้งนี้ กทม.จะต้องดูแลส่วนของตนเองให้ดีและต้องประสานงานกับหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง อันนี้คงจะเป็นอีกประเด็นที่จะหารือกับนายเศรษฐาด้วย รวมทั้งแนวคิดในการกระตุ้นให้การท่องเที่ยวลงไปถึงชุมชนได้อย่างแท้จริงดังนั้นการสร้างอัตลักษณ์ของย่าน การจัดเทศกาล ซึ่งตอนนี้เรามีแนวคิดทำ Winter Festival หรือเทศกาลฤดูหนาวในเดือนธันวาคม ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่จะช่วยกระตุ้นไม่ใช่มาเฉพาะจุดหลัก ๆ แต่อยากให้กระจายไปทุกชุมชน

ส่วนเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว นายชัชชาติ ระบุว่าจะต้องส่งตามขั้นให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอถึงนายกฯ อีกที

Related Posts

Send this to a friend