BANGKOK

กทม.ตั้งจุดรวมพล 6 แห่งทั่วกรุงฯ รับมือปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม ตลอด 24 ชม.

นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ติดตามการเตรียมความพร้อมจุดรวมพลเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในจุดเสี่ยงน้ำท่วมกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ณ สำนักงานเขตมีนบุรี

ก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 66 เรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน คาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่ 25-26 ก.ย. 66 ส่งผลทำให้ภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก กทม. และปริมณฑล มีฝนตกหนัก เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. เป็นต้นไป

กรุงเทพมหานครจึงจัดตั้งจุดรวมพลเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในจุดเสี่ยงน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมโดยบูรณาการสรรพกำลังจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การอำนวยการจราจรและรับส่งประชาชนโดยสำนักเทศกิจ บริการซ่อมรถฉุกเฉินโดยกองโรงงานช่างกล จัดทำทางเดินชั่วคราวโดยสำนักการโยธา เป็นต้น

สำหรับจุดรวมพลมีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝนกับศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ เมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขปัญหา พร้อมรายงานสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานครจึงจัดตั้งจุดรวมพลฯ 6 แห่ง โดยมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

1.พื้นที่กรุงเทพเหนือ ณ สำนักงานเขตหลักสี่

2.พื้นที่กรุงเทพกลาง ณ สำนักงานเขตดินแดง

3.พื้นที่กรุงเทพใต้ ณ สำนักงานเขตบางนา

4.พื้นที่กรุงเทพตะวันออก ณ สำนักงานเขตมีนบุรี

5.พื้นที่กรุงธนเหนือ ณ สำนักงานเขตบางพลัด

6.พื้นที่กรุงธนใต้ ณ สำนักงานเขตบางแค

Related Posts

Send this to a friend