BANGKOK

‘ชัชชาติ’ ชี้ทุกวันควรเป็นวันเด็ก เพราะเด็กคืออนาคตของเมือง

‘ชัชชาติ’ ชี้ทุกวันควรเป็นวันเด็ก เพราะเด็กคืออนาคตของเมือง พร้อมจับมือ กสศ. ปล่อยขบวนรถรณรงค์ “โอกาส Delivery” มอบถุงปันยิ้มให้เด็กกลุ่มเปราะบาง เนื่องในวันเด็ก 2566

วันนี้ (14 ม.ค.66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) โดยกล่าวว่า ทุกวันควรเป็นวันเด็ก ไม่ใช่แค่วันเดียวในหนึ่งปี เราต้องคิดถึงเด็กให้เยอะ ๆ เพราะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของเมืองในครอบครัวสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือ ลูกหลาน ที่จะเป็นอนาคตของเมือง สำหรับที่พิพิธภัณฑ์เด็กมีนิทรรศการ Play it Forward อยากให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกหลานเข้าไปดู มีกิจกรรมให้ความรู้ และการดูแลสิ่งแวดล้อม

การให้โอกาสที่มีคุณภาพและมีความเท่าเทียมกันสำหรับเด็กเป็นเรื่องสำคัญ ขอให้เด็กเด็กทุกคนมีความสุขในวันเด็ก กรุงเทพมหานครพร้อมที่จะให้โอกาสพาพวกเราทุกคนเดินหน้าไปด้วยกัน ให้พวกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเมือง สัญญาว่าจะดูแลเมืองนี้ให้ดีที่สุด เพื่อส่งต่อเมืองที่มีคุณภาพให้กับเด็ก ๆ ทุกคน

จากนั้นนายชัชชาติได้ร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์ “โอกาส Delivery” นำถุงปันยิ้มให้น้องมอบให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดและพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า ขบวนรณรงค์ “โอกาส Delivery” จัดขึ้นร่วมกับกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายจังหวัดเสมอภาค 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดพะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และปัตตานี มอบถุงปันยิ้ม ประกอบด้วยหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ โมเดลกระดาษ 3 มิติ สมุดระบายสีฝึกกล้ามเนื้อมือ ชุดปลูกผักและสีไม้ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยฟื้นฟูศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก

สำหรับภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ และเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะความยากจน เป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่น่ากังวลของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน พบนักเรียนยากจนจำนวน 1.3 ล้านคน มีรายได้ครัวเรือน เฉลี่ยเพียงเดือนละ 1,044 บาท หรือเฉลี่ยวันละ 34 บาท นอกจากนี้ยังพบเด็กประถมวัย และเด็กประถมต้นมีภาวะกล้ามเนื้อบกพร่อง และซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงสถานการณ์ทักษะแรงงานและปัญหาเศรษฐกิจของเด็กในอนาคต ดังนั้นการให้ความสำคัญกับเรื่องการฟื้นฟูการเรียนรู้ จึงเป็นของขวัญให้เด็กทุกคนมีโอกาสกลับเข้าสู่การศึกษาอย่างเหมาะสม เพราะการศึกษาคือการลงทุนที่ทุกคนจะได้ประโยชน์

Related Posts

Send this to a friend