BANGKOK

สยป.เตรียมซ้อมใหญ่ ใช้ ‘ECT Report’ รายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ

สยป.เตรียมซักซ้อมใหญ่ ใช้ ‘ECT Report’ ระบบรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ นับผลคะแนนการเลือกตั้ง 66 ย้ำ ถูกต้องแม่นยำมีประสิทธิภาพแน่นอน

วันนี้ (8 พ.ค. 66) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมเกี่ยวกับระบบการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ (ECT Report) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สยป.) กทม. กำหนดจัดการอบรมเกี่ยวกับระบบการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ (ECT Report) ขึ้น เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้กับ 50 เขต ภายหลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา พ.ศ.2566 และกำหนดให้วันที่ 14 พ.ค.66 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป

ทั้งนี้ในส่วนการประมวลผลเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงได้จัดทำระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ หรือ ECT Report สำหรับรายงานผลการเลือกตั้งเป็นไฟล์ โปรแกรม Excel ต้นฉบับ 1 ไฟล์ ให้กับแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับมาและศึกษาวิธีการใช้งาน รวมถึงคัดลอกไฟล์ให้เป็นชุดข้อมูลขั้นต้นสำหรับ 50 เขต เพื่อใช้สำหรับการบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูลในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ก่อนนำไปบันทึกบนระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งที่เป็นเว็บแอปพลิเคชัน โดยการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดวิธีการใช้งานและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินผลคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งมาจาก 50 เขต เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และเจ้าหน้าที่สำนักงานปกครองและทะเบียน รวม 260 คน

พญ.วันทนีย์ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ภารกิจการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นภารกิจแรก และการเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค.จะเป็นของจริง ที่จะต้องมีการประมวลคะแนนการเลือกตั้ง รวมทั้งคะแนนการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต นอกเขต และนอกราชอาณาจักรทั้งหมด ซึ่ง กกต. ได้จัดทำระบบ ECT Report เพื่อรายงานผลคะแนนทั้งหมด โดยประยุกต์และบูรณาการระบบแอปพลิเคชัน Line โปรแกรม Excel และเว็บแอปพลิเคชัน มาใช้ร่วมกันเพื่อให้การรายงานผลคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งกกต.จะนำผลนี้ไปเสนอต่อสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจในรูปแบบของ Dashboard ซึ่งจะมีการรายงานเป็นระยะ และเชื่อว่าประชาชนจะเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

“ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้ติดตามในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส และสามารถสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้กับระบอบประชาธิปไตย ในฐานะที่เรามีความสำคัญในขั้นตอนสุดท้ายนี้ ต้องประมวลผลให้มีทั้งความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ต้องขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มาก หลังจากนี้จะมีการซ้อมอีก 2 ครั้ง คือ การซ้อมย่อยในวันที่ 10 พ.ค. และการซ้อมใหญ่ในวันที่ 12 พ.ค. ซึ่งเจ้าหน้าที่จาก สยป. จะไปประจำทุกเขต เขตละ 1 คน เพื่อติดตามและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่” พญ.วันทนีย์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend