BANGKOK

Garnier จับมือ กทม. ยกพื้นที่สีเขียวไว้กลางใจเมือง ชวนตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ลานใบบัว สกายวอล์ค สี่แยกปทุมวัน

การ์นิเย่ จับมือ กรุงเทพมหานคร เพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงกับครั้งแรกของสวนลอยฟ้า วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2567 ณ ลานใบบัว สกายวอล์ค สี่แยกปทุมวัน (ลานทางเชื่อม MBK–สยามดิสคัฟเวอรี) ที่งาน “Garnier Green Beauty: Hop into the Greeniverse ก้าวสู่จักรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้” ชวนทุกคนตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม สัมผัสธรรมชาติผ่านประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพันธกิจกรีนบิวตี้ สวยใส่ใจโลกไปด้วยกัน

จากการสำรวจกลุ่มผู้บริโภคจำนวน 20,000 คน พบว่า 79% ต้องการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่มีเพียง 4% เท่านั้นที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จ เพราะส่วนใหญ่เห็นว่าการรักษ์โลกเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีราคาแพง การ์นิเย่จึงผลักดันโครงการ “Garnier Green Beauty สวยใส่ใจโลก” ชวนทุกคนร่วมเป็น Greener ในแบบที่เข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้น ต่อยอดทุกความสวยสู่นิยามใหม่ “สวยใส่ใจโลก” ผ่านแนวคิดของการรักษ์โลก 2 แนวคิด ดังนี้

1.Choose Greener: เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ์นิเย่นำแนวคิด Garnier Green Sciences ศาสตร์ของการรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาผลิตภัณฑ์ของการ์นิเย่เพื่อส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด ตั้งแต่ส่วนผสมไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิล และนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบกรีนได้ง่ายขึ้น

2.Live Greener: ใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี เต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้และความเป็นธรรมชาติ การ์นิเย่ จึงเพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียวให้เป็นปอดเล็ก ๆ ของคนกรุง สำหรับพักผ่อนและทำกิจกรรมต่าง ๆ จึงร่วมสนับสนุนการเพิ่มจำนวนสวนสาธารณะภายในกรุงเทพฯ ภายใต้นโยบาย “สวน 15 นาที” โดยเริ่มต้นจากการจัดนิทรรศการสวนลอยฟ้า “Garnier Green Beauty: Hop into the Greeniverse ก้าวสู่จักรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้”

สุมิตา อัครโรจน์กิจ ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์การ์นิเย่ กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มส่งผลกระทบกลับคืนมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น และภัยพิบัติในต่างประเทศที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น การ์นิเย่ จึงจัดทำโครงการ “Garnier Green Beauty สวยใส่ใจโลก” ต่อเนื่องกว่า 4 ปี เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ชีวิตของเรา โดยร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนพื้นที่ใจกลางกรุงให้เป็นสวนลอยฟ้านี้ นอกจากนี้ ต้นไม้กว่า 18,000 ต้น และเฟอร์นิเจอร์ จะส่งมอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนโครงการ “สวน 15 นาที” พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะต่อไป

รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ยินดีที่การ์นิเย่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชน ซึ่งกรุงเทพมหานครมีนโยบายสวน 15 นาทีทั่วกรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชน เพื่อให้เป็นรูปธรรม มีความยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการใช้งานของชุมชนและลักษณะของพื้นที่ ตั้งเป้าให้มีสวน 15 นาที เพิ่มขึ้นจำนวน 500 แห่ง ภายในปี 2569 จึงเป็นโอกาสดีที่ภาครัฐและเอกชนจะร่วมกันทำให้กรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

นิทรรศการสวนลอยฟ้า “Garnier Green Beauty: Hop into the Greeniverse ก้าวสู่จักรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้” ประกอบด้วย 5 โซนที่สามารถร่วมเป็น Greener ได้ง่าย ๆ ใกล้ตัว ได้แก่

Oasis Zone ได้แรงบันดาลใจจากระบบนิเวศและแหล่งน้ำ ชวนตระหนักว่าพืชและสีเขียวของผืนป่าคือส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศสมบูรณ์แบบ ซึ่งการ์นิเย่พัฒนาระบบน้ำในโรงงานและแหล่งผลิต โดยสามารถลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตได้ถึง 55%

Green Air เรื่องราวของคุณภาพอากาศในเมือง ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียว เพียงคนกรุงเทพปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น สามารถสร้างอากาศสะอาดได้ 9–15 กิโลกรัมต่อปี การ์นิเย่พยายามลดการปล่อยก๊าซ CO2 ไปสู่ชั้นบรรยากาศให้ได้มากที่สุด รวมถึงเน้นการใช้พลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายที่จะใช้พลังหมุนเวียน 100% ภายในปี 2025

Ecological Diversity ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเชื่อมโยงถึงกัน และต้องพึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคือส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันทำให้ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ ทุกผลิตภัณฑ์ของการ์นิเย่จัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนให้มากที่สุด ไม่มีการทดลองในสัตว์ และ 99% ของส่วนผสมเป็นวัตถุดิบวีแกน

Edible Haven ชวนทุกคนมาเป็น Greener เพราะเชื่อว่าทุกคนสามารถร่วมพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อมได้ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการทุกชุมชนผู้ผลิต โดยการ์นิเย่พัฒนาชุมชนของผู้ผลิตให้สามารถสร้างครอบครัว ชุมชนและ แหล่งผลิตที่ยั่งยืนกว่า 1,500 ชุมชมทั่วโลก

Wellness Retreat สร้างสรรค์สวนสาธารณะขนาดย่อม พร้อมกับการรับรู้ในความสำคัญของต้นไม้และพื้นที่สีเขียวที่ควรปกป้องอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างและปกป้องพื้นที่เขียวในเมืองให้มากที่สุด และส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ไม่ส่งผลกระทบของสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นให้มากที่สุด

การ์นิเย่เปลี่ยนพื้นที่จัดงานให้กลายเป็นประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟ โดยสามารถแบ่งปันประสบการณ์ Greener ผ่านภาพถ่ายจากหลากหลายจุดถ่ายภาพสวยที่เตรียมไว้ และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Garnier Green Beauty สวยใส่ใจโลก” ผ่านกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟสร้าง Green Commitment – พันธกิจรักษ์โลก และยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่สีเขียว โดยเลือกพื้นที่เขตในกรุงเทพฯ ที่อยากให้การ์นิเย่นำต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดส่งมอบต่อ เพื่อสนับสนุนโครงการ “สวน 15 นาที” ในกรุงเทพฯ และโครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในอนาคต

Related Posts

Send this to a friend