TECH

ดีป้า เปิดโครงการ “Transfrom ตลาดสดยุควิถีใหม่” สู่ยุคสังคมไร้เงินสด

วันนี้ (12 พ.ย.64) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลได้ง่ายและสะดวก โดยมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพ

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น ภาครัฐจึงต้องพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อม เป็นที่มาของโครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่” เพื่อยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้เข้าสู่ระบบซื้อ-ขายออนไลน์ ฟื้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนมากกว่า 300 ล้านบาท” นายชัยวุฒิ กล่าว

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถเข้าถึง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพ เพื่อโอกาสทางการตลาด โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครสวรรค์ นครปฐม ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี ครอบคลุมผู้ประกอบการ จำนวน 30,000 ราย และเตรียมขยายไปยังจังหวัดปริมณฑลเพิ่มอีก
4 จังหวัด

“ในปี 65 จะขยายโครงการและเข้าถึงร้านค้าอีก 65,000 ราย และสร้างตลาดต้นแบบด้านดิจิทัล ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในอีก 20 จังหวัด ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ”

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

สำหรับโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ แบ่งการดำเนินงานหลักออกเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 มิ.ย.64 คัดเลือกและระดมดิจิทัลสตาร์ทอัพ และผู้ให้บริการดิจิทัล สัญชาติไทย 6 กลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบการซื้อขายออนไลน์ ได้แก่ ระบบรับชำระเงินออนไลน์ (E – payment) ระบบจำลองการสนทนา (Chatbot) ระบบการสั่งอาหารหรือสินค้า (Delivery) ระบบการขนส่งสินค้า (Logistics) ระบบบริหารจัดการจุดขาย (Point Of Sales: POS) และระบบบริการ (Service) พร้อมจับคู่ธุรกิจกับเอสเอ็มอี เพื่อสร้างแพลตฟอร์มช่องทางการจำหน่ายและจัดส่งสินค้า(Local Application)

ระยะที่ 2 ส.ค.64 เป็นต้นไป จะอบรมหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำการตลาดบนโซเชียลมิเดียจากผู้เชี่ยวชาญ ระยะที่ 3 ดีป้าร่วมกับดิจิทัสสตาร์อัพ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตลาดต้นแบบใน 6 จังหวัดนำร่อง และขบวน Troop ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้โลคอลแอปพลิเคชัน ระยะที่ 4 ต้นปี 65 จัดงาน Showcase ที่กรุงเทพฯ พร้อมแลกเปลี่ยนบทเรียนการแปลงโฉมตลาดสดทั้ง 6 จังหวัด เป็นตลาดสดยุควิถีใหม่เต็มรูปแบบ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

Related Posts

Send this to a friend