BUSINESS

‘พาณิชย์’เปิดแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show สุราษฎร์ธานี

พาณิชย์ ลั่นระฆังเปิดงาน แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี

กระทรวงพาณิชย์ จัดงานเพื่อผู้ว่างงานได้มีอาชีพและนักธุรกิจที่อยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ภายใต้กิจกรรมสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่าโควิด-19’ เดินหน้าลงใต้ เปิดงาน ‘แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show จังหวัดสุราษฎร์ธานี’ ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี ใช้แฟรนไชส์เป็นเครื่องมือลัดในการเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ มีผู้ขายแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) คอยดูแลจับมือสู่ความสำเร็จพร้อมกัน มั่นใจทั้งโครงการเกิดผู้ซื้อแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) หน้าใหม่กว่า 10,000 ราย และสร้างเงินหมุนเวียนในประเทศกว่า 4.6 พันล้านบาท

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการ ‘สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่าโควิด-19’ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้นำระบบแฟรนไชส์มาเป็นแนวทางช่วยเหลือและสร้างอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายหลัก ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ที่ตกงาน หรือนักธุรกิจที่ต้องการเริ่มต้นประกอบธุรกิจอีกครั้งภายหลังที่ต้องปิดตัวไป เพื่อสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ประกอบกับช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากให้กลับมาเติบโตได้ตามเป้าหมายของประเทศ เพราะระบบแฟรนไชส์ เป็นเครื่องมือที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำให้ธุรกิจ ประสบความสำเร็จทางลัดได้ แม้ผู้ลงทุนจะไม่มีความรู้ด้านการทำธุรกิจมาก่อน เพราะผู้ขายแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์เซอร์) จะเป็นพี่เลี้ยงและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) และเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดการทำธุรกิจ

โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่าโควิด-19 จะประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. กิจกรรม แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show ในส่วนภูมิภาค จำนวน 15 จังหวัด ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และมีผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวนมาก ได้แก่ อุดรธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง นครศรีธรรมราช สงขลา พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี เชียงราย สมุทรสาคร ชลบุรี ลำปาง ขอนแก่น อุบลราชธานี และสมุทรปราการ โดยมีผู้ขายแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) เข้าร่วมงานครั้งละ 40 ธุรกิจ เริ่มจัดกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 และ

2.จัดงาน MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ณ ศูนย์แสดงสินค้าในกรุงเทพฯ จำนวน 1 ครั้ง และมีผู้ขายแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) เข้าร่วมงานมากถึง 400 ธุรกิจ กำหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือนธันวาคม 2564 เป็น เวลา 5 วัน

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 ไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2564 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2564 และจังหวัดระยอง วันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้สนใจร่วมเจรจาธุรกิจรวมกว่า 800 ราย คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 160 ล้านบาท

รมช. พาณิชย์กล่าวต่อไปว่า ครั้งนี้ได้มาเป็นประธานเปิดงาน แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 5 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 2,000 คน และสามารถสร้างผู้ประกอบการในระบบแฟรนไชส์หน้าใหม่กว่า 200 ราย ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อแฟรนไชส์ได้หลากหลายประเภทธุรกิจตามความสนใจ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม การศึกษา บริการ ค้าปลีก ความงามและสปา และพิจารณาขนาดการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้ มีงบการลงทุนให้เลือกตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้าน อีกทั้ง ได้รับสิทธิพิเศษลดค่าธรรมเนียมจากผู้ขายแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) ที่เข้าร่วมโครงการ และพบกับแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน ที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จที่เดียวพร้อมเริ่มต้นเจรจาธุรกิจได้ทันทีภายในงาน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายภายหลังจากจบกิจกรรมฯ จะมีผู้สนใจลงทุนซื้อแฟรนไชส์ทันทีและเจรจาซื้อขายภายหลังกิจกรรมกว่า 10,000 ราย ส่งผลให้มีผู้ซื้อแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) กระจายอยู่ทั่วประเทศ เข้าถึงชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 4,600 ล้านบาท สร้างอาชีพให้แก่คนว่างงานได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความมั่นคง สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไปจึงขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองและประชาชนทั่วไปเข้าชมงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จ.สุราษฎร์ธานี โดยสามารถเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับความต้องการ และเจรจาซื้อขายธุรกิจได้โดยตรงจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 40 แบรนด์ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ การสนับสนุนเงินทุน การต่อยอด และเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 อีเมล : franchisedbd@gmail.com สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

Related Posts

Send this to a friend