HEALTH

ทำงานกลางแจ้งหน้าร้อน … อันตรายกว่าที่คิด กระตุ้นอาการ-ก่อสารพัดโรค

หากคุณคิดว่า อากาศร้อนตอนเดินทางมาทำงาน ออกมารับประทานอาหารกลางวัน หรือกลับจากที่ทำงาน ทำให้คุณร้อน เวียนหัว เหงื่อไหลเป็นสายน้ำนั้นสาหัสแล้ว สำหรับคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งแบบเลี่ยงไม่ได้ หลบไม่ได้นั้น สาหัสกว่ามาก มากเสียจนบางคน ถึงกับบ่นออกมาดังๆ ว่า ร้อนเหมือนซ้อมลงนรกกันเลยทีเดียว!

อากาศร้อน ไม่ได้ทำเพียงแค่เหนียวเหนอะหนะ เวียนหัว หรือเป็นลมเท่านั้น แต่การทำงานในอากาศร้อนติดต่อกัน ส่งผลเสียกับสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า อากาศร้อนจะส่งผลในแง่ลบในหลายด้าน ตั้งแต่ทำให้สมาธิเสีย ไม่สามารถใช้ความชำนาญได้เต็มที่ จนถึงทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ที่ต้องใช้ทักษะหรือมีความเสี่ยง นอกจากนี้ยังทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคอ้วน ซึ่งมีแนวโน้มจะทนต่อความร้อนได้น้อยกว่า

โรคที่เกิดจากความร้อน มีหลากหลาย อาทิ การบวมที่ข้อเท้า เนื่องจากเส้นเลือดที่ผิวพยายามขยายตัวเพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกาย ทำให้ใส่รองเท้าคับขึ้น เป็นผื่นแดด เกิดจากรูเหงื่อที่ขุมขนถูกปิดกั้น อาการที่รุนแรงขึ้นคือเป็นตะคริวแดด เกิดจากการเสียสมดุลของเกลือแร่จากการที่มีเหงื่อออกมาก

แต่อาการที่ต้องระวังคืออาการเพลียแดด ซึ่งเกิดจากการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ไปมาก มีเหงื่อออกมาก ตาพร่า กระหายน้ำมาก เพลีย มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ใจสั่น หายใจลำบาก เมื่อมีอาการเหล่านี้ต้องระวังเพราะจะกลายเป็นลมและเป็นลมแดดได้อย่างรวดเร็ว การเป็นลมแดด คือการที่ร่างกายขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง และอวัยวะอื่น ๆ จากความร้อน โดยอาการที่เป็นมากคือตัวร้อนแต่ไม่มีเหงื่อ ระยะนี้อาจส่งผลอันตรายต่อชีวิตได้

หากมีอาการเหล่านี้ จึงไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรหยุดงาน หลบเข้าร่ม ดื่มน้ำเย็น คลายเสื้อผ้าให้ลมผ่านตัว หรืออาบน้ำเย็น

นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่า นอกจากผู้ที่ทำงานกลางแจ้งแล้ว นายจ้าง ผู้จ้างงาน ไม่ควรให้ลูกจ้างทำงานในที่แจ้งนาน ๆ หรือทำงานในที่ซึ่งมีความร้อน ทั้งนี้ ให้ใช้กฎกระทรวงเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 ไม่ควรให้ลูกจ้างที่อายุมาก หรือมีโรคประจำตัวทำงานกลางแจ้ง หรือในสถานที่ร้อน ระบายอากาศไม่ดีนานเกินไป ควรผลัดเปลี่ยน มีน้ำเย็นให้ดื่ม มีพัดลมระบายอากาศ และไม่ควรทำงานกลางแจ้งในเวลาบ่าย

หน้าร้อนนี้ว่าสาหัสแล้ว แต่หากเราไม่ตระหนัก และร่วมกันแก้ปัญหาโลกเดือด ด้วยการลดการทำร้ายสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ ร้อนหน้าอุณหภูมิสูงกว่านี้แน่นอน และจะมีอีกหลายชีวิตที่ต้องเสี่ยงกับการสูญเสียไปกับความร้อนนี้

Related Posts

Send this to a friend