SOCIAL RESPONSIBILITY

ธ.กสิกรไทย เปิดตัวโครงการ KBank Young Scholarship ปี 66

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ล่าสุดผุด “โครงการ KBank Young Scholarship” ประจำปี 2566 เปิดสมัครสอบชิงทุนศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และใกล้จะจบการศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนจะได้เรียนรู้ทำงานจริง ค้นหาสิ่งที่ใช่ก่อน เพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาที่ตรงใจ และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และธุรกิจของธนาคาร ในมหาวิทยาลัยระดับโลก จำนวน 5 ทุน และได้ร่วมงานที่ท้าทายกับธนาคารกสิกรไทย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/th/news

นายกฤษณ์ กล่าวว่า “การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญ ของการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ธนาคารกสิกรไทยจึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของพนักงานอย่างต่อเนื่องภายใต้คุณค่าที่ส่งมอบให้กับพนักงาน Possibility to Make an Impact “ให้คุณเป็นคุณ ได้เต็มศักยภาพ” โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง เน้นสร้างผู้นำและเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร ได้ร่วมงานกับคนเก่ง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเก่ง และทีมงานดีมีศักยภาพสูง เป็นองค์กรที่มีความพร้อม และความได้เปรียบด้านเงินลงทุน ฐานข้อมูลลูกค้า เทคโนโลยีและยังได้ร่วมงานกับพันธมิตร และบริษัทสตาร์ทอัพ ระดับแนวหน้าของประเทศ ที่เป็นเครือข่ายทางธุรกิจของธนาคาร”

สำหรับทุน KBank Young Scholarship ในปีนี้เปิดรับสมัครจำนวน 5 ทุน สำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และใกล้จะจบการศึกษา ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยระดับโลก พร้อมเปิดกว้างให้ทุกคนได้เลือกศึกษาต่อ ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์และธุรกิจของธนาคาร ความพิเศษของทุนการศึกษาคือ 3 ปีแรก นักเรียนทุนของธนาคารจะได้มีโอกาสค้นหาความสนใจ และความชอบของตัวเอง ได้เข้ามาทำงานร่วมกับทีมงานมืออาชีพในกลุ่มงานที่มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยผลักดันธุรกิจของธนาคาร และบริษัทของธนาคารให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ งานด้าน IT/Technology & Fintech งานด้าน Business Extension &Partnership Management งานที่เป็นธุรกิจใหม่ Beyond Banking & Innovation งานด้าน Business Data Analytics งานด้าน Investment Banking และ Regional Business รวมทั้งมีโอกาสได้ทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ และหลังจากจบการศึกษา จะได้กลับมาร่วมงานกับธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือมีแผนจะสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ภายในปี 2566 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 หากมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย อาทิ การประกวดโครงการทางธุรกิจ Business Case Competition การฝึกงาน Internship เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ชอบเรียนรู้ และปรับตัวเร็ว กล้าคิด กล้าลอง และกล้าตัดสินใจเพื่อให้ธุรกิจสำเร็จได้ ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์ม การสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/th/news

“ผู้ที่ได้รับทุนธนาคารจะได้เข้าโปรแกรม เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยธนาคารจัดหาบริษัทที่ปรึกษา ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ เข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ได้รับทุนทั้งในด้านประวัติการทำงาน และความสามารถทางด้านภาษา ซึ่งธนาคารเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งช่วงเตรียมตัวศึกษาต่อ และระหว่างการศึกษา รวมทั้งการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมในทุกๆด้าน และกลับมาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจธนาคาร และบริษัทของธนาคาร ให้เติบโตไปพร้อมกัน ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งสำหรับน้องๆ นิสิต นักศึกษา ที่มีฝันอยากศึกษาต่อ ในสถาบันชั้นนำระดับโลกและเปิดประสบการณ์ ในการร่วมงานที่ท้าทาย กับองค์กรชั้นนำของประเทศ”

Related Posts

Send this to a friend