SOCIAL RESPONSIBILITY

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิด ให้ รพ.ประจำอำเภอที่ขาดแคลน

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา สานต่อ “การให้ไม่สิ้นสุด” ของนายวิชัย ศรีวัฒนประภา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ จึงได้จัดโครงการ “พลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต” เพื่อมอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด ให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอที่ขาดแคลน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการแพทย์และสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง “โอกาส” ให้เด็กทารกแรกเกิด ที่มีความเสี่ยงได้มีชีวิตอยู่รอดมากขึ้น พร้อมกันนี้เป็นการรำลึกถึง นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ครบรอบ 5 ปี

ในปี 2566 โครงการ “พลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต” ได้บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิด ให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ ที่ขาดแคลนจำนวน 10 โรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ส่งมอบให้ผู้แทนจากโรงพยาบาล ได้แก่ 1.โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี 2.โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 3.โรงพยาบาลบางบัวทอง จ.นนทบุรี 4.โรงพยาบาลบางเลน จ.นครปฐม 5.โรงพยาบาลโคกสำโรง จ.ลพบุรี 6.โรงพยาบาลหนองแค จ.สระบุรี 7.โรงพยาบาลท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 8.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี จ.นครราชสีมา 9.โรงพยาบาลราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 10.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม

ทั้งนี้จากการดำเนินโครงการดังกล่าว ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ส่งมอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด จำนวนรวม 80 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนจำนวน 80 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาค ของประเทศไทย เพื่อใช้ในการช่วยเหลือทารกแรกคลอด ที่มีความเสี่ยงให้มีโอกาส เข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย จำนวนกว่า 1,000 คน ได้เติบโตเป็นพลังคนไทย ที่แข็งแรงของประเทศไทย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

เรณู บุญล้อม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหนองแค จ.สระบุรี ตัวแทนหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับมอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดจาก มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา กล่าวว่า “โรงพยาบาลหนองแค เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง อยู่ห่างจากตัวเมืองสระบุรี 20 กิโลเมตร มีอัตราการคลอดทารกประมาณ 10 คนต่อเดือน มีตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายไม่ได้จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานมาแล้วกว่า 28 ปี ด้วยการใช้งานที่ยาวนาน แบตเตอรี่จึงเสื่อมสภาพต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลาใช้งาน โดยตู้อบเด็กที่มูลนิธิฯ มอบให้โรงพยาบาลเป็นตู้อบเด็ก แบบเคลื่อนย้ายได้ ช่วยให้สะดวกในการใช้งาน”

“ซึ่งตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ได้ช่วยเหลือทารกแรกคลอดแล้ว 3 เคส ในการส่งต่อ เป็นเคสคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักน้อยกว่า 1800 กรัม เพิ่มโอกาสให้เด็กภาวะวิกฤติ เด็กคลอดก่อนกำหนด มีโอกาสแข็งแรงและปลอดภัยต่อไป ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิฯ ที่มอบตู้อบเด็กให้โรงพยาบาล ช่วยให้แพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำไปใช้ช่วยชีวิตเด็กทารก ได้อีกเป็นจำนวนมาก”

Related Posts

Send this to a friend