PUBLIC HEALTH

เปิดศูนย์แรกรับ-ส่งต่อ นิมิบุตร วันแรก ส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตกค้างแล้ว 20 ราย

วันนี้ (30 เม.ย. 64) ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข (Pre-Admission Center MOPH) หลังเริ่มให้บริการวันแรก โดยนายอนุทิน กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานวันแรกพบว่าศูนย์แรกรับและส่งต่อมีความพร้อมที่จะรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ยังตกค้างอยู่ที่บ้าน เพื่อประสานนำส่งต่อเข้าสู่การรักษาที่เหมาะสมกับระดับอาการของผู้ติดเชื้อ โดยเมื่อรับทราบข้อมูลผู้ติดเชื้อแล้วจะเร่งประสานจัดหาเตียง เมื่อได้เตียงแล้วจะส่งต่อไปรักษาทันที ทำให้เตียงภายในศูนย์แรกรับมีการหมุนเวียนตลอด ไม่มีผู้ติดเชื้อตกค้างอยู่ที่ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นเวลานาน ซึ่งคาดว่าประมาณ 1 สัปดาห์จะช่วยผู้ติดเชื้อตกค้างเข้าสู่ระบบได้

“ขณะนี้ได้จัดเตรียมระบบต่างๆ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีการติดตั้งเตียงสำหรับผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว มีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจัดระบบระบายอากาศ การกำจัดขยะของเสีย และการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน โดยได้จัดแบ่งพื้นที่การใช้งานอย่างเหมาะสมกับผู้ติดเชื้อและบุคลากรเพื่อความปลอดภัย” นายอนุทินกล่าว

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ เวลา 14.00 น. วันที่ 30 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อติดต่อเข้ามายังศูนย์แรกรับและส่งต่อแล้ว จำนวน 20 ราย เป็นการโทรเข้าคอลเซ็นเตอร์ 02-079-1000 จำนวน 18 ราย เป็นกลุ่มสีเขียว 8 ราย สีเหลือง 9 ราย และสีแดง 1 ราย ได้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นพร้อมประสานส่งต่อหาเตียงเข้ารับการรักษาได้ทั้งหมด และเป็นการเดินทาง เข้ามาเองจำนวน 2 ราย ได้ส่งต่อไปรักษาแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ ขอย้ำว่าศูนย์แห่งนี้รับเฉพาะผู้ติดเชื้อตกค้าง ไม่ได้เป็นจุดรับการตรวจหาเชื้อแต่อย่างใด

Related Posts

Send this to a friend