PUBLIC HEALTH

อนุทิน เร่งกระจายยาฟาวิพิราเวียร์ 2 ล้านเม็ดให้สถานพยาบาลวันนี้ และให้ อภ.จัดหาเพิ่ม 2-3 ล้านเม็ด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยว่า ยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ล้านเม็ด ที่จัดส่งจากสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน NH 8545 มาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ (26 เมษายน 2564) ได้สั่งการให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เร่งกระจายจัดส่งให้สถานพยาบาลเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศภายในบ่ายวันนี้ ตามการจัดสรรของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  (PHEOC) และภายในเดือนพฤษภาคมนี้ จะได้รับเพิ่มอีกจำนวน 1 ล้านเม็ด รวมเป็น 3 ล้านเม็ด เป็นไปตามแผนการจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้ อภ. จัดหาเพิ่มอีก 2-3 ล้านเม็ดโดยเร็ว

Related Posts

Send this to a friend