PUBLIC HEALTH

สธ.แจงไม่มีเครื่องบินเช่าเหมาลำจากอินเดียมาไทย เผยเตรียมชะลอการเข้าประเทศจากอินเดีย แต่ยังอนุญาตการขนส่งสินค้าและเวชภัณฑ์

วันนี้ (25 เม.ย. 64) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงถึงกรณีที่มีการแชร์ต่อในสื่อโซเชียลว่ามีการเช่าเหมาลำเครื่องบินนำชาวอินเดียมายังประเทศไทยนั้น พบว่าไม่เป็นความจริง โดยมีเพียงแค่การขออนุญาตให้คนไทยในอินเดียกลับบ้านในเดือนพฤษภาคมนี้ รวม 4 เที่ยวบิน ผ่านการประสานของกระทรวงต่างประเทศ

และจากสถานการณ์ของประเทศอินเดียที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเพิ่มความระวังในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย โดย ศปค.สธ. ให้ความสำคัญในมาตรการเรื่องนี้ และจะประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ ให้ชะลอการออกหนังสือการเดินทางเข้าประเทศ จากประเทศอินเดียเข้าประเทศไทย แต่ยังไม่ชะลอการเข้าประเทศของสายการบิน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการขนส่ง ยา เวชภัณฑ์ และสินค้า เนื่องจากอินเดียเป็นผู้ผลิตยา และเวชภัณฑ์รายใหญ่ที่ประเทศไทยอาจจำเป็นต้องใช้

Related Posts

Send this to a friend