PUBLIC HEALTH

นายกฯ กำชับแม้ผ่อนคลายมาตรการ แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด

นายกฯ กำชับแม้ ศบค.ผ่อนคลายมาตรการเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่สีฟ้า และพื้นที่สีเขียว เริ่ม 1 มิ.ย. นี้ แต่ทุกฝ่ายยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 5,377 ราย

วันนี้ (21 พ.ค. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เป็นผลให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลง ทำให้รัฐบาลสามารถพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดเรียนออนไซต์ ให้นักเรียนได้กลับมาเรียนได้อย่างปกติ

ล่าสุด ศบค. ได้ผ่อนคลายมาตรการให้เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ ในพื้นที่สีฟ้า และพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข นายกรัฐมนตรี ได้กำชับ ผู้ประกอบการผับ บาร์ ให้จัดเตรียมสถานที่ให้สะอาด พร้อมให้บริการอย่างปลอด

ทั้งนี้ แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แล้ว แต่ก็ขอให้ทุกคนยังคงปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 5,377 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 5,375 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัว 58,475 ราย และมียอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 5,775 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วย ยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 จำนวน 2,183,320 ราย จำนวนผู้ที่หายป่วยสะสมจำนวน 2,150,071 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,018 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 14.4

ขณะที่รายงานภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 สรุปจำนวนผู้ที่ได้รับได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 – 19 พ.ค. 65 รวม 136,160,472 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 สะสม 56,571,194 โดส ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 สะสม 52,157,255 โดส ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 สะสม 24,292,316 โดส และผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 สะสม 3,139,707 โดส

Related Posts

Send this to a friend