PUBLIC HEALTH

วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าจากภูฏาน ถึงไทยแล้ววันนี้ 1.5 แสนโดส

วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่รัฐบาลทำสัญญาแลกวัคซีนจากภูฏาน ถึงไทยแล้ววันนี้ 1.5 แสนโดส เตรียมฉีดให้กลุ่ม 608

กระทรวงสาธารณสุข เผยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ที่ ศบค.เห็นชอบ หลักการแลกวัคซีนระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลภูฏาน 1.5 แสนโดส ถึงไทยเที่ยงวันนี้ พร้อมกระจายให้พื้นที่ฉีดให้กับกลุ่ม 608 เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วันนี้ (20 ส.ค. 64) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่ ศบค. เห็นชอบหลักการแลกวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลภูฏาน จำนวน 1.5 แสนโดส และจะส่งคืนให้กับภูฏานในปลายปี 2564 โดยวันนี้ เวลา 12.40 น. วัคซีนล็อตดังกล่าวได้มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยแล้ว เมื่อผ่านขั้นตอนของกรมศุลกากรและนำวัคซีนออกมาแล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพวัคซีน คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 วัน และจะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อฉีดให้กับประชากรกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิต

Related Posts

Send this to a friend