PUBLIC HEALTH

สปสช. มอบ ATK รร.สังกัด กทม. พร้อมรับเปิดเทอมแบบ On-Site 15 พ.ย.

(11 พ.ย. 64) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เดินทางไปที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เพื่อมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัดกทม. 109 แห่ง เตรียมพร้อมเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site ในวันที่ 15 พ.ย. นี้ พร้อมกับมอบ ATK ให้แก่สำนักงานเขตบางเขน สำหรับตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า 2 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ กทม.เปิดการเรียนการสอนได้คือ วัคซีน และ ATK โดยในส่วนของวัคซีนนั้น กทม. ฉีดให้กับบุคลากรทางการศึกษาไปแล้ว 90% ขณะที่ ATK จะช่วยเพิ่มความพร้อมให้มากขึ้น สร้างความมั่นใจแก่ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ก่อนเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ โดย กทม. มีโรงเรียนในสังกัด 437 แห่ง มีครูและบุคลากรประมาณ 22,000 คน ได้รับการสนับสนุน ATK จาก สปสช. จำนวน 46,000 ชุด เพื่อรองรับการเปิดเรียนและใช้สุ่มตรวจเป็นระยะ ซึ่งน่าจะเพียงพอไปอีกช่วงหนึ่ง

Related Posts

Send this to a friend