EVENT

LEARN LAB: OKMD X 88 Learnovation Program บ่มเพาะสตาร์ทอัพการศึกษา

88 Sandbox แพลตฟอร์มสร้างสตาร์ทอัพ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคเอกชน ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เปิดตัว โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นนวัตกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา (LEARN LAB: OKMD X 88 Learnovation Program) พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีลงนาม ในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่าง ม.ธรรมศาสตร์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผนึกกำลังผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ร่วมคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม เพื่อสังคมด้านการศึกษา พร้อมคัดเลือก 20 ทีม (76 คน) จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 100 ทีม (237 คน) ตั้งเป้าบ่มเพาะความรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็นที่น่าสนใจมากมาย

รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคน ได้เข้าถึงความรู้อย่างกว้างขวางและรอบด้าน เพิ่มโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการศึกษา ให้กับประเทศไทย โดยการสร้างและส่งเสริมระบบนิเวศของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการ ศึกษา ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และการศึกษาในสังคมให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งการบ่มเพาะผู้ ประกอบการทุกคนที่ต้องการสร้างไอเดีย จากศูนย์สู่ความสำเร็จ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้กับประเทศไทย”

สำหรับ DMii, For Future Education Model หรือ การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตัวเองในโลกอนาคต ถือเป็นโมเดลการจัดการเรียนรู้ในยุค “ความรู้อายุสั้น แต่คนอายุยาว” ว่า “หากย้อนกลับไปดูตำแหน่งงาน ที่เกิดขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจะพบว่าเป็นตำแหน่งงานที่ไม่เคยมีมาในอดีต ซึ่งทักษะที่ใช้ในงานเหล่านั้น ได้เปลี่ยนไปหมด มีงานวิจัยบอกว่าความรู้จำนวนหนึ่งจะล้าสมัย,ใช้ไม่ได้และจะหายไปในทุกๆ 18 เดือน แล้วจะมีความรู้ใหม่งอกขึ้นมา ส่งผลให้สิ่งที่เราเรียนรู้ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอที่ จะใช้ไปได้ตลอดชีวิต หรืออาจพูดได้ว่าความรู้มีอายุสั้นลงเรื่อยๆ”

“ดังนั้นสถาบันการศึกษา ควรที่จะให้เด็กรีบเรียน เรียนเฉพาะเรื่องที่จำเป็น เพื่อที่จะให้เด็กได้ออกมาหาประสบการณ์จ ากโลกภายนอกให้เร็วที่สุด ขณะเดียวกันเมื่อเจอกับปัญหา หรือการทำงานที่ไม่เชี่ยวชาญ ก็ต้องทำให้เขากลับมาสถาบันศึกษาได้ง่ายและเร็วที่สุด เพื่อเพิ่มทักษะที่ขาดหายไป โดยที่ไม่ต้องเรียนให้ครบทั้งหลักสูตร หากต้องการปริญญา ก็สามารถเก็บสะสมเอาไว้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขของทางสถาบันฯ ซึ่งปริญญาในโลกอนาคตนั้น จะไม่ค่อยมีความหมาย องค์กรสมัยใหม่จะให้ความสำคัญ ว่าเราทำอะไรได้บ้าง สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับบุคคลต่างเจนเนอเรชั่นได้ไหม”

“การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตัวเองในโลกอนาคต หรือ DMii นั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย”

1.Discover คือต้องหาให้เจอว่าตนเองถนัดหรือเก่งด้านใด
2.Master คือการเดินหน้าพัฒนาทักษะให้มีความเชี่ยวชาญในระดับที่ สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3.Integrate คือ สามารถบูรณาการ การเรียนรู้ นำสิ่งที่ไม่รู้เข้ามาขยายโลกทัศน์ให้กับตัวเอง
4.Innovate คือการนำความรู้ไปต่อยอดสร้างสิ่งใหม่ๆ หรือมองสถานการณ์เดิมด้วยวิธีการใหม่ขึ้นมา

ด้าน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ได้เปิดเผยว่า “การร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นความมุ่งมั่น ของทั้งสองหน่วยงานที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมและให้บริการความรู้ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ ด้านการเรียนรู้และการศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้พัฒนาศักยภาพ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ ให้ตอบโจทย์และเข้าสู่ตลาดได้ และที่สำคัญคือสามารถแก้ไ ขปัญหาการศึกษาให้กับประเทศไทย รวมทั้งทำให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ และแนวคิดเชิงนวัตกรรมด้านการศึกษา ได้อีกด้วย”

โดยหลังจากนี้จะเริ่มต้นการบ่มเพาะธุรกิจ ด้านการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม-5 ตุลาคม 2566 ในรูปแบบของ

1.Training & Workshop เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านต่างๆ รวมถึงการเพิ่มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาธุรกิจด้านการศึกษาของตนเอง ในกระบวนการจะมี Workshop จากวิทยากรทั้งด้านการศึกษา และด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.Education Experts เพื่อเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านการศึกษา ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของครู นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในระบบนิเวศการศึกษา และ
3.Community Activities เพื่อเชื่อมต่อกับนักลงทุน คู่ค้า และลูกค้าที่มีศักยภาพ ช่วยผู้ประกอบการสร้างความสัมพันธ์ และทำให้ธุรกิจเติบโต

สำหรับผลงานนวัตกรรมที่เข้ารอบทั้ง 20 ทีม มีความพิเศษและน่าสนใจ หลายผลงานด้วยกัน เช่น ผลงาน App Ai ของ กลุ่ม Link Together ที่คิดค้นสร้าง ai Kru Buddy ออกแบบการเรียนการสอนให้กับครู เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องของเวลา และรองรับการขาดแคลนบุคลากร,กลุ่ม Code Venture เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend