EVENT

มาแล้วเจ้า งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ พบกันที่ เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง 2 – 5 ธ.ค.

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับมอบหมายให้ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นฟันเฟืองและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่กรมได้ดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยนำธุรกิจแฟรนไชส์มาเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพแก่ผู้ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสร้างโอกาสการลงทุนให้กับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจของตนเอง โดยมีหน่วยงานพันธมิตรในการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์กับกรมเป็นอย่างดี ได้แก่ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ เและสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพและสร้างรายได้ โดยดึงผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการส่งเสริมจากกระทรวงพาณิชย์ ไป Road Show 2021 ในพื้นที่ 15จังหวัดทั่วประเทศ ยกขบวนแฟรนไชส์มาเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ภายในงานพบกับแฟรนไชส์หลากหลายแบรนด์ให้เลือกสรร รวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

สำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 2-5 ธันวาคม ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570

Related Posts

Send this to a friend