BUSINESS

แกร็บ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ชี้แจง CRC เข้าซื้อหุ้น ย้ำยังถือหุ้น 40% เท่าเดิม

แกร็บ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ชี้แจง CRC เข้าซื้อหุ้น 4,500 ล้านบาท ย้ำยังถือหุ้น 40% เท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

วันนี้ (2 ธ.ค.64) หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศเข้าซื้อหุ้นของแกร็บ ประเทศไทย ด้วยเงินลงทุน 4,500 ล้านบาท ล่าสุดแกร็บ ประเทศไทย ออก แถลงการณ์ระบุว่า 

“จากกรณีที่มีรายงานข่าวของสื่อมวลชนบางราย เกี่ยวกับบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ได้เข้าซื้อหุ้น Porto Worldwide Limited (Porto WW) ในสัดส่วน 67% ซึ่งลงทุนใน แกร็บแท็กซี่ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วน 40% นั้น ได้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนว่า CRC จะเข้าถือครองธุรกิจของแกร็บ ประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งไม่เป็นความจริง

ทั้งนี้ แกร็บ ประเทศไทย ขอยืนยันว่า การดำเนินธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวของ CRC ไม่ได้เป็นการครอบครองกิจการของ แกร็บ ประเทศไทย (Takeover) แต่อย่างใด และเครือเซ็นทรัล (Central Group) ยังคงเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักใน แกร็บ ประเทศไทย โดยยังคงสัดส่วนการถือหุ้น 40% นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง”

ขณะที่บริษัท เซ็นทรัล รีเทลฯ ได้ส่งเอกสารชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใจความว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น Porto World Wide Limited (Porto WW) จำนวน 133,545,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0 ให้แก่ Hillborough Group ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ตกลงไว้ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 

ทั้งนี้ท้ายเอกสารยังระบุว่า การลงทุนในธุรกิจ แกร็บ ประเทศไทย จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอีโคซิสเต็มและแพลตฟอร์มออมนิแชแนลของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง เนื่องจาก แกร็บ เป็นผู้นำแพลตฟอร์มบริการออนไลน์ที่ขยายบริการรวดเร็วทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่มีบริการหลากหลายและครบถ้วนทั้งบริการส่งอาหาร บริการเดินทาง บริการระบบโลจิสติกส์ บริการจองโรงแรมและที่พัก และบริการการเงิน ที่จะส่งเสริมองค์กรให้เป็น Digital Retail อย่างสมบูรณ์ และต่อยอดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

Related Posts

Send this to a friend