ENVIRONMENT

ศกพ. แจ้งเตือน กทม.และปริมณฑล PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น ช่วง 6-9 ธ.ค. นี้

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานคุณภาพอากาศวันนี้ (5 ธ.ค. 64) ปริมาณ PM2.5 ในพื้นี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในช่วง 25-48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มกค./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ (มาตรฐานไม่เกิน 50 มกค./ลบ.ม.) แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากวันก่อนหน้า

ศกพ. คาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีแนวโน้มสูงขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคมนี้ โดยเฉพาะวันที่ 8 ธันวาคมนี้ โซนกรุงธนเหนือ(เขตบางแค , เขตหนองแขม , เขตทวีวัฒนา) และโซนกรุงเทพกลาง (เขตพญาไท , เขตดินแดง) จึงขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ใช้รถเท่าที่จำเป็น เฝ้าระวังรักษาสุขภาพอนามัย และตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก Air4Thai ก่อนออกจากบ้าน

กรณีอยู่ในบริเวณพื้นที่มีปริมาณ PM2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือพื้นที่สีส้ม ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

Related Posts

Send this to a friend