ENVIRONMENT

‘วราวุธ’ หารือ เนเธอร์แลนด์ ถกแผน จัดการน้ำเตรียมรับมือน้ำท่วมในอนาคต

‘วราวุธ’ หารือ เนเธอร์แลนด์ ถกแผนการจัดการน้ำเตรียมรับมือน้ำท่วมในอนาคตพร้อมเชิญไทยเข้าร่วม UN 2023 Water Conference ครั้งที่ 2 ในรอบ 40 ปี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ Sharm El-Sheikh International Convention Center สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย COP27 พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าหารือร่วมกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นำโดย H.E. Mr. Henk Ovink ผู้แทนพิเศษฝ่ายกิจการน้ำระหว่างประเทศ (Special Envoy for International Water Affairs) แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และ Mr. Robbert Moree จากกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการน้ำ หารือถึงความเป็นไปได้ในการมีความร่วมมือด้านการจัดการน้ำภายใต้ข้อริเริ่ม “Water as Leverage” ในงานประชุมระดับสูงของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27)

นายวราวุธกล่าวว่า ขณะนี้ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมาก ที่ผ่านหลายประเทศได้ประสบปัญหาในเรื่องน้ำเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย ล้วนต้องสูญเสียงบประมาณมหาศาลในการดูแลบรรเทาเรื่องดังกล่าวซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากปัญหาดังกล่าวทำให้ต้องมาหาทางออกกันอย่างจริงจัง นโยบายการจัดการน้ำของเนเธอร์แลนด์หลายประเด็นที่มีความสอดคล้องกับประเทศไทย นอกจากนี้เนเธอร์แลนด์ยังมี แนวคิดการจัดการน้ำ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการจัดการน้ำที่น่าสนใจหลายโครงการ ซึ่งสามารถนำมาต่อมายอดในประเทศไทยได้ 

ในช่วงท้ายของการหารือผู้แทนพิเศษฝ่ายกิจการน้ำระหว่างประเทศ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้เชิญประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม UN 2023 Water Conference ที่ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้เป็นเจ้าภาพในช่วง วันที่ 22-24 มีนาคม 2566 ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งถือเป็นการประชุมสหประชาชาติด้านน้ำครั้งที่2 ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเพราะถูกจัดขึ้นในรอบ 40 ปี  

Related Posts

Send this to a friend