EVENT

‘พาณิชย์’ เตรียมยกขบวนแฟรนไชส์ สร้าง อาชีพไปศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน 9-12 ธันวาคม นี้

กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนธุรกิจ SME ซึ่งเป็นธุรกิจฐานรากที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้เร่งวางนโยบาย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันผู้ประกอบธุรกิจแบบเชิงรุก สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความเข้มแข็ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงต้องช่วยเหลือธุรกิจ SME และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผ่าน “โครงการสร้างรายได้ ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19” โดยนำแฟรนไชส์มาเป็นเครื่องมือในการส่งต่อการทำอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ทั้งในส่วนภูมิภาคครอบคลุมทุกภาคของประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 ยกขบวนแฟรนไชส์มาเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในงานพบกับแฟรนไชส์หลากหลายแบรนด์ให้เลือกสรร รวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

สำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ สามารถเข้าชมได้ที่ ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน ตั้งแต่ 9-12 ธันวาคม ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570.

Related Posts

Send this to a friend