ART & CULTURE

กรมศิลป์ฯ เตรียมมาตรการรับมือเพื่อปกป้องเรือพระราชพิธีและวัตถุจัดแสดง

กรมศิลป์ฯ เตรียมมาตรการรับมือเพื่อปกป้องเรือพระราชพิธีและวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หลังระดับน้ำคลองบางกอกน้อยเพิ่ม

จากสถานการณ์น้ำในคลองบางกอกน้อยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา กรมศิลปากรได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยระหว่างวันที่ 5 – 13 ตุลาคมนี้ น้ำทะเลจะหนุนสูง ประกอบกับมีมรสุม และการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นสูง ส่งผลกระทบต่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และเรือพระราชพิธี ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย

กรมศิลปากรจึงเตรียมมาตรการรับมือเพื่อปกป้องเรือพระราชพิธีและวัตถุจัดแสดง ตามแผนบริหารความเสี่ยงจากเหตุอุทกภัย ที่สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและกรมอู่ทหารเรือร่วมกันจัดทำไว้เมื่อปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากประสานอู่ทหารเรือธนบุรี เข้าร่วมตรวจสอบสภาพหมอนรองรับเรือพระราชพิธีทุกคานทุกลำ และดำเนินการแก้ไขให้มีความมั่นคงแข็งแรง

จากนั้น ยกคานเรือพระราชพิธีขึ้นในระดับสูงสุด ผูกรัดเรือพระราชพิธีทุกลำ และเปิดวาล์วเรือพระที่นั่ง เพื่อลดผลกระทบจากน้ำต่อโครงสร้างของเรือ แล้วจัดเก็บวัตถุจัดแสดงให้อยู่ในพื้นที่สูง เสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับโบราณวัตถุที่มีความเปราะบาง และจัดทำสะพานทางเดินชั่วคราว สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ระหว่างน้ำขึ้นท่วมทางเดิน

ระดับน้ำเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พบว่า ระดับน้ำท่วมในช่วงน้ำขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 74 เซนติเมตรจากทางเดินปกติ กรมศิลปากรจึงได้ปิดการให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคมนี้ ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเรือพระราชพิธี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2424 0004

Related Posts

Send this to a friend