BUSINESS

‘พาณิชย์ลดราคา! ช่วยร้านค้าและประชาชน’ ร่วมมือแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ – ส่งอาหาร ลดราคา

วันนี้ (28 พ.ค. 64) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวโครงการ ‘พาณิชย์ลดราคา! ช่วยร้านค้าและประชาชน’ Lot 11 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากรชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน” จัดมาแล้ว 10 Lot ซึ่งได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ทั้งผู้ผลิตสินค้า (ซัปพลายเออร์) ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่งออก ร้านสะดวกซื้อ ร้านโชวห่วยท้องถิ่น ตลาดสด นำสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็น มากกว่า 10,000 รายการ มาลดราคาขายให้กับประชาชน สูงสุดถึง 80% โดยลดราคาพร้อมกันทั้งประเทศในช่วงจัดทำโครงการ และลงลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้านด้วย

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า เพื่อให้ความช่วยเหลือร้านและประชาชนอย่างต่อเนื่อง วันนี้จึงมีการหารือกับตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารจากทั่วประเทศ ผู้ให้บริการฟู้ด เดลิเวอรี่ 5 แพลตฟอร์ม ได้แก่ foodpanda, Grab, Lineman, Robinhood, และ Gojek และสถาบันการเงิน 6 สถาบันได้แก่ SME Bank ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม ธนาคาร ธ.ก.ส. และ บยส. จึงได้ข้อสรุปว่าให้มีการจัดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 11 จะมี 2 ส่วนได้แก่

1.การช่วยเหลือผู้ประผู้ประกอบธุรกิจให้บริการส่งอาหาร (ฟูด เดลิเวอรี) ทั้ง 5 แพลตฟอร์ม โดยจะลดค่า GP เหลือ 25% โดยภาพรวม จะไม่คิดค่า GP ยกเว้น ฟู้ดแพนด้าจะลดให้สำหรับร้านที่เข้าร่วมโครงการใหม่ ส่วนผู้บริโภคที่ใช้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ จะมีการลดค่าอาหารสูงสุดถึง 60% คือ รวมถึงลดค่าขนส่งโดยไม่คิดค่าบริการใน 3-5 กิโลเมตรแรก จาก 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่ โรบินฮู้ด ฟู้ดแพนด้า แกรบ และโกเจ็ค ซึ่ง 3-5 กิโลเมตรแรก ฟรี จะมีผลตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย.

2.จัดโครงการแมชชิ่งเงินกู้ให้ร้านอาหารทั่วประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์จะเป็นตัวกลางให้ร้านอาหารได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี โดยได้รับร่วมมือกับ 6 สถาบันการเงิน โดยจะจัดกิจกรรม 2 ช่วง ช่วงแรก จะให้สถาบันการเงินได้มีโอกาสให้ข้อมูลกับร้านอาหารที่สนใจ ตั้งแต่วันที่ 1-6 มิ.ย. ในรูปแบบออนไลน์ และช่วงที่สอง จะเป็นการยื่นกู้เงินตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ 7-20 มิ.ย. ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อช่วยร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

Related Posts

Send this to a friend